РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 8, ноември 2014 > РЕКЛАМИ В Брой 8, 2014 > Глобал ТестГлобал Тест, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал ТестДата логери Testo 184 – за контрол на температурата при транспорт на хранителни и фармацевтични продукти В съответствие със стандартите GxP, 21 CFR Part 11, HACCP и EN 12830 Създадени специално за използване при транспортиране на фармацевтични и хранителни продукти, електроника, машини и съоръжения и др. с цел мониторинг и документиране на температурата и влагата. • Лесно опериране посредством бутони Start/Stop • Алармена индикация при превишаване на граничните стойности • Лесно конфигуриране - без сваляне и инсталиране на софтуер, без интерфейс • Удобно изчитане - след свързване на дата логера към USB на РС авоматично се създава PDF протокол с отчетените данни по време на транспорта • Изчитане/разпечатване на данните на място – чрез безжична NFC връзка със смартфон или Testo принтер • Запаметени файлове и информация директно в логера - конфигурационен файл, заводски сертификат за калибриране за температура в 5 точки (включен в цената на логера), инструкция за експлоатация и PDF протокол с отчетените данни.1408 София, ул. Янко Забунов, бл. 3, вх. Б тел./факс: 02/ 953 07 96, 952 51 95, e-mail: office@global-test.eu www.global-test.eu

Top