Годишен международен семинар на Honeywell

СъбитияСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2011

На 26 и 27 април т. г. се проведе едно от традиционните събития в областта на индустриалната автоматизация у нас - годишният международен семинар на фирма Honeywell. Гости на мащабното мероприятие бяха десетки КИП и А инженери от различни индустриални предприятия, мениджъри, партньори и колеги на специалистите от българския офис на мултинационалната компания. Лекционната програма бе организирана в хотел Фламинго Гранд, курортен комплекс Албена. По отношение на неформалната част от събитието, домакините не изневериха на традициите и зарадваха гостите си с музикално-развлекателна програма в Казино Албена.
Семинарът бе открит от Владимир Ангелов, управител на Ханиуел България, които представи накратко част от иновативните продукти на Ханиуел: “SmartCET- on- line/ real time corrosion measurement”; “ProfitLoop - SISO optimal control”; “OneWireless - multipurpose wireless network”; “CPAS - Collaborative Process Automation System”; “UniSim - the universal simulator”. В уводното си слово г-н Ангелов очерта и някои тенденции в развитието на технологиите в следващите няколко години. “Безжичните технологии са бъдещето в системните комуникации. До 5 години ще бъдат изградени производства, в които комуникациите изцяло ще бъдат безжични. До 10 години всички нови производства ще се проектират с безжична инфраструктура - както се проектира електрозахранването или системите за въздух. Комплексните системи (CPAS) са бъдещето на системите за управление на непрекъснатите технологични процеси и производства. Според нас, до 5 години на пазара ще се утвърдят 3 - 4 производители на комплексни системи и техният пазарен дял до 10 години ще надмине 80%. Инвестициите в изследванията и разработване на софтуер за комплексните системи и особено за целите на оперативното управление се очаква да достигнат ръст над 10% в следващите години”, заяви г-н Ангелов.
Акценти в семинарната програма
В първата част на семинара гост-лекторът Жан-Мари Ален, Dir. Technology Consultants, EMEA, представи някои от многобройните комплексни решения на Ханиуел и акцентира върху добавената стойност, която те носят на клиентите. “Ханиуел се стреми да развива продуктите си в няколко основни насоки. От първостепенно значение са безопасността, сигурността и надеждността на продуктите, които ще осигурят непрекъснатост на процесите, редуциране на авариите и загубите вследствие на престой, увеличаване наличността на активните, необходими при поддръжка на системите и ремонт при аварийни ситуации. Концепцията на Ханиуел включва още ефективност на предлаганите продукти - намаляване на енергийните разходи и операции и същевременно повишаване на производителността им; устойчивост при изпълнението и експлоатацията на системите и подобрен пуск на инсталациите - пускане в зададения срок, минимизиране на риска, по-бързо възстановяване на капиталовите инвестиции”, заяви г-н Ален.
Във връзка с обслужването на системите през целия им жизнен цикъл Ханиуел предлага специална система, която осигурява денонощна онлайн помощ на клиентите. Разработката бе представена от Франс ван дер Шеер, мениджър Open System Services HPS, EMEA.
Голямото разнообразие от контролно-измервателни прибори, регулатори, видеорегистратори, сензори и прекъсвачи, баркод и RFID скенери на Ханиуел бяха представени от Ивайло Иванов, акаунт мениджър HPS Filed Products, Ханиуел, и Орлин Велчев, мениджър продажби HPS Scanning and Control.
Интерес сред присъстващите специалисти предизвика и темата за безжичните технологии в промишлената автоматизация и стандарта ISA100.11a. Лекторите подчертаха, че технологията за безжична комуникация в индустрията се развива от 7 години и вече навлиза в практиката, като за момента се конкурират два основни подхода: еднопрофилни безжични мрежи само за полево оборудване и многопрофилни безжични мрежи за полево оборудване, Wi-Fi и Ethernet устройства (OneWireless). Принципът на работа и предимствата на многопрофилните безжични мрежи One Wireless на Ханиуел бяха представени г-н Росен Кръстев, специалист Wireless Product&Solutions.

Софтуер за процесна симулация UniSim
Във втората част на семинара Иван Иванов, проектен инженер, HPS Honeywell, представи комплекс от софтуерни продукти за симулиране на непрекъснати производствени процеси през целия жизнен цикъл на производството- от концептуалното проектиране до оптималното управление. “UniSim подпомага концептуалното и работно проектиране на непрекъснатия процес и оборудването. Продуктът е интегриран с библиотека за физико-химическите свойства и характеристики на материалите.
Пакетът се базира на известните HYSYS, ComThermo, Hx- Net, Distil and HTFS на Aspen и интегрира в себе си комплекс от симулатори на различни процеси и стратегии на управление, системни интерфейси и т.н. Очаква се UniSim, който вече се използва за повече от 900 инсталации в над 375 промишлени предприятия, да се приеме като стандарт в симулирането на процесите, както е SAP за ERP”, коментира инж. Иванов.
Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top