Годишна среща на НИС събра бранша в Пампорово

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2007

Форумът премина под знака на предизвикателствата след приемането ни в ЕС

Традиционната годишна среща на специалистите по инсталационна техника тази година се проведе на 30 юни и 1 първи юли. Повече от 300 специалисти се събраха в курортния комплекс Пампорово, за да обсъдят най-новите технически, нормативни, законодателни и организационни предизвикателства пред бранша. Тазгодишното издание на форума премина под мотото "Предизвикателства пред фирмите от инсталационния бранш след членството на България в Европейския съюз". Форумът бе открит от инж. Сергий Стоянов, председател на Националния инсталационен съюз, който приветства участниците, подчертавайки отговорността пред проектантските, инсталационните и монтажните фирми в условия на засилен интерес към изграждане на обекти от областта на промишлеността.

Все по-сериозни изисквания към инсталаторите

"Интересът към годишната среща на специалистите по инсталационна техника е традиционно голям, но броят на колегите, които взеха участие в тазгодишното издание на форума, надмина и най-смелите ни очаквания. Това говори недвусмислено за развитието на бранша като цяло, както и за осъзнатата необходимост от специалистите да са информирани, както за техническите новости, така и за законовите промени. В областта на индустриалното строителство сериозността на приетите от страната ангажименти като равноправен член на Европейския съюз вдига много високо летвата към квалификацията на проектантите и инсталаторите", коментират от Националния инсталационен съюз.

Участие в европейски програми

Сред акцентите в програмата на семинара бяха възможностите за достъп до европейските програми и проекти, както и тези, свързани с кандидатстване по оперативната програма „Регионално развитие". Лектори на събитието бяха Жан Виденов от Европейския колеж по икономика и Ели Воденичарова от Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие", към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Дискусионната секция разгледа аспекти, свързани с ролята на инсталационните фирми в цялостния строително-инвестиционен процес и необходимостта от гаранции при изграждането на инсталациите с оглед получаване на по-качествен продукт.

Дискусии по актуални проблеми

Сред дискутираните на форума теми бяха ревизия на новия подход, проект на решение на Европейския парламент за обща рамка по отношение на предлаганите на пазара продукти, задължения на икономическите оператори. На актуални въпроси отговаряше Виолина Панайотова, директор Международно сътрудничество и европейска интеграция в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Присъстващите специалисти се включиха активно и в дискусията, организирана през втория семинарен ден. Темата бе Нормиране и ценообразуване на монтажните работи в инсталационния бранш. Разгледани бяха и норми за време за изпълнение на монтажно-инсталационни дейности.
Top