Големият склад в рамките на ЕС не е излишен

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2007

инж. Красимир Методиев, управител на Хидак
пред сп. Инженеринг ревю

Господин Методиев, оперирате на българския пазар от десет години. Кои от гледна точка на вашия бизнес са най-приоритетно развиващите се сектори от промишлеността?

Пазарна политика на HYDAC International, на която сме дъщерна фирма в България, е да работи в тясно сътрудничество с производители на национално равнище. В страната сме интегриран партньор във всички браншове на промишлеността - машиностроене, металургия, енергетика, химическа, хартиена и минна промишленост, мобилна и морска техника и други. За нас са важни почти всички сектори от промишлеността, поради голямото ни многообразие от продукти - филтри и филтърни системи, хидравлични акумулатори, охладители, измервателна техника, изделия за мониторинг на състоянието на хидросистеми, хидравлични аксесоари и съоръжения.

Имате сериозна конкуренция. Каква е стратегията ви за пазарно присъствие?

Не разглеждаме конкуренцията като зло. Конкуренцията е двигател на развитието и прогреса в полза на клиентите и в този смисъл е в наш интерес. Благодарение на качеството на продуктите ни, отличната техническа компетентност на инженерния ни екип, а също така и на конкурентното съотношение качество-цена, всяка година увеличаваме сериозно пазарния си дял в основните ни продуктови групи - маслени и процесни филтри, филтърни системи и хидравлични акумулатори. Също така, ежегодно участваме на различни изложения и организираме семинари с практическа насоченост. Отделяме голямо внимание и на техническата консултация на клиентите, както преди продажбата на изделията, така и при гаранционното и извънгаранционно им поддържане.

Казвате, че за вас клиентите не се делят на големи и малки, но съгласете се, че в крайна сметка е важен икономическият резултат, след като, образно казано, се тегли чертата. Каква е печелившата структура за Хидак?

Благодарение на опита, големият обем "пионерска" работа във времето, когато офисът на Hydac International бе открит, и най-вече на специалното ни отношение към всички клиенти, успяхме да изградим имидж на коректен и надежден партньор, на който клиентите могат да разчитат.

Централният офис и склад на Хидак е в София. Паралелно с разширяването на дейността ни, през 2004 г. открихме офис във Варна, а през 2005 г. - в Стара Загора. Тези офиси осигуряват и поддържат координационните връзки между фирмената централа в София и клиентите от съответния регион.

Не мислите ли, че след приемането ни в Европейския съюз и отпадането на някои митнически трудности, поддържането на големи складови запаси вече не е ефективно?

Не, не мисля. Клиентите ни очакват необходимия им филтърен елемент да е на склад в София и да си го получат веднага. Именно по тази причина, през миналата година разширихме склада. В него поддържаме разнообразна номенклатура от арматури - накрайници и фасунги, за да имаме ресурса да изпълним срочно поръчките на хидравлични маркучи. Стремежът ни е да осигурим и бърза доставка на готови изделия. Това е един от основните фактори за конкурентоспособност.

Доставяте специфични високотехнологични решения, за които добрият монтаж, пуск и поддръжка са не по-малко важни от качеството на изделията. Как сте организирали изпълнението им?

Имаме стремежа постоянно да усъвършенстваме и развиваме сервизната ни дейност. Извършваме прецизен и експресен контрол на механични примеси в минерални масла, филтрация на минерални масла с подходящи филтърни агрегати за достигане на оптимална чистота, контрол на влагосъдържание в масла. Също така се занимаваме с вакуумна обработка на минерални масла за достигане оптимално влагосъдържание и чистота, сервиз на хидроакумулатори - тестване и зареждане с азот, подмяна на резервни елементи, консултации и препоръки. Извършваме също и диагностика и контрол на параметри на хидравлични системи за цялостен работен цикъл - с таблична и графична форма на разпечатка и техническа консултация. Сервизните услуги, включително пускане на доставените изделия в действие, се осъществяват от г-н Теофилов, който е с над 24-годишен опит в областта на хидравликата и поддръжката на хидравлични системи.

Мислите ли, че съществува някаква възможност да убедите фирмата-майка да инвестира и в някаква по-сериозна производствена дейност след усвоеното асемблиране на хидравлични маркучи?

От края на миналата година стартирахме производство на готови хидравлични станции по индивидуални заявки. Част от тях се вграждат при модернизацията на съществуващи машини, а други се залагат при проектирането на нови съоръжения. Освен това, различни заводи на HYDAC в Германия и в момента работят серийно с 6-7 български фирми, на които възлагат поръчки на части или готови изделия. Все по-голям е интересът към Източна Европа с цел производство на изделия с качество на изгодна цена.
Top