Голям обем компоненти на ТЕ Кънективити се използват дългосрочно от множество фирми в страната

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 8/2015 • 21.12.2015

Голям обем компоненти на ТЕ Кънективити се използват дългосрочно от множество фирми в страната
Голям обем компоненти на ТЕ Кънективити се използват дългосрочно от множество фирми в страната

Поради динамичното развитие на сектора от съвременния автомобил се очаква да бъде по-икономичен, по-екологичен, по-комфортен и по-безопасен. Отговорите на тези предизвикателства открояват ТЕ Кънективити (ТЕ) не само като производител на електромеханични компоненти, но и като технологична компания, анализираща своевременно последствията от налагащите се технологични тенденции, за да ги материализира в иновативни компоненти.

Повишаващите се изисквания за намаляване на вредни емисии и покачване на КПД на двигателите налага използването на бордови мрежи с 48 V с цел по-висока регенеративна енергия към акумулатора при по-слаби токове и по-тънки кабелни сечения. По-високата енергия при намалени сечения и размери води до по-високи температури и вибрации при двигателите, при което конвенционалните автомобилни контактни системи са ненадеждни. Затова ТЕ създава контактната система HFE 1.2, издържаща на най-висок клас вибрации чрез повишена силова нормала на контактуване и особена конструкция за неутрализация на външен стрес. Чрез сребърни покрития, нови сплави и повърхностни слоеве HFE 1.2 работи надеждно при температури>= 150 °C.

За по-лека маса при бордовия кабелаж ТЕ предоставя Litealum™, система за кримп на алуминиеви проводници, както и миниатюрни конектори NanoMQSи MCON 0.50, заемащи 2 пъти по-малко пространство от конвенционалните MQS и MCON.

Сензорите на ТЕ са се наложили в регенеративните спирачни системи, при старт-стоп системите и при управленията на задни оси. ТЕ има дългогодишен опит и при интегрирането на няколко сензора в общ модул, каквито се прилагат при автоматични скоростни кутии или при кутии с двоен съединител. ТЕ подпомага конструкторите не само при оптималния избор на сензорна технология, но и при дизайна на електрониката и механиката.

Поради навлизането на все по-сложни асистиращи шофирането системи (ADAS) е необходима непрестанна комуникация на бордовата електроника с инфраструктурата (Car2X) и с другите МПС в близкото обкръжение (Car2Car), при което данните да постъпват в реално време. Такива магистрали за данни вече съществуват, но решаващ е ценовият им аспект. ТЕ доказва в изследванията си, че с обикновена, не екранирана усукана двойка и стандартни постояннотокови автомобилни конектори може да се реализира Етернет - обмен при 100 Мб/с или дори 1 Гб/с. Така продължава използването на стандартните автомобилни конектори, като се разширява приложението им и за обмен на данни. Паралелно с това ТЕ предлага на автопроизводителите алтернативни комуникационни системи по коаксиални кабели или полимерни оптични влакна, за повече гъвкавост при избора на преносна технология.

Превръщането на автомобила в комуникационен и мултимедиен център на колела води и до усложняване на антенната техника. В сравнение с днес, броят на антените в автомобила ще нарасне съществено, защото наред с обмена на данни с околната среда ще трябва да се интегрират и стандартите за мобилна комуникация. Това не е възможно при наличната двумерна антенна технология в ограничено пространство – затова ТЕ предлага 3-мерна концепция за реализация на повече антени в същото пространство без съществено увеличаване на разходите.

Без съмнение: електромобилността и мрежовите комуникации възвестяват нова технологична ера в автомобилната индустрия. Наличните над 18 000 патента утвърждават способността на ТЕ Кънективити да реализира в серийно производство нови технологии и процеси при неизменния принцип: високият темп на иновации и високата надеждност са неразривни.

Голям обем компоненти на ТЕ от изброените области се използват дългосрочно и от многобройни фирми в страната ни, които са утвърдени поддоставчици на кабелни системи и автомобилна електроника за европейските автомобилни компании.

Росимир Падалски, търговски представител, ТП ТЕ Кънективити Джърмани ООД

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top