...

Рекламни публикации на ГТТ Инженеринг


ГТТ Инженеринг
• МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ • ВНОС И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ • ПРОИЗВОДСТВО • ИНЖЕНЕРИНГ Варна 9008, ул. "Т. Влайков" № 65 тел.: 052 636728, факс: +359 52 602393 e-mail: office@gtt-eng.net София 1404, ул. "Луи Айер" № 13 тел./факс 02 962 1719, GSM: 088 7430 105 e-mail: gttsof@gtt-eng.net www.gtt-eng.net Фирмата е вписана и в ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНЕЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ ... още
ГТТ Инженеринг
• МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ • ВНОС И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ • ПРОИЗВОДСТВО • ИНЖЕНЕРИНГ Варна 9008, ул. "Т. Влайков" № 65 тел.: 052 636728, факс: +359 52 602393 e-mail: office@gtt-eng.net София 1404, ул. "Луи Айер" № 13 тел./факс 02 962 1719, GSM: 088 7430 105 e-mail: gttsof@gtt-eng.net www.gtt-eng.net Фирмата е вписана и в ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНЕЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ ... още
ГТТ Инженеринг
• МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ • ВНОС И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ • ПРОИЗВОДСТВО • ИНЖЕНЕРИНГ Варна 9008, ул. "Т. Влайков" № 65 тел.: 052 636728, факс: +359 52 602393 e-mail: office@gtt-eng.net София 1404, ул. "Луи Айер" № 13 тел./факс 02 962 1719, GSM: 088 7430 105 e-mail: gttsof@gtt-eng.net www.gtt-eng.net Фирмата е вписана и в ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНЕЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ в ... още
ГТТ Инженеринг
• ПРОИЗВОДСТВО • МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ • ВНОС И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ • ИНЖЕНЕРИНГ Варна 9008, ул. "Т. Влайков" № 65 тел.: 052 636728 факс: +359 52 602393 e-mail: office@gtt-eng.net София 1404, ул. "Луи Айер" № 13 тел./факс 02 962 1719 GSM: 088 7430 105 e-mail: gttsof@gtt-eng.net www.gtt-eng.net Фирмата е вписана и в ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНЕЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ в ТРЕТА ... още
ГТТ Инженеринг
• ПРОИЗВОДСТВО • МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ • ВНОС И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ • ИНЖЕНЕРИНГ Варна 9008, ул. "Т. Влайков" № 65 тел.: 052 636728 факс: +359 52 602393 e-mail: office@gtt-eng.net София 1404, ул. "Луи Айер" № 13 тел./факс 02 962 1719 GSM: 088 7430 105 e-mail: gttsof@gtt-eng.net www.gtt-eng.net Фирмата е вписана и в ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНЕЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ в ТРЕТА ... още
ГТТ Инженеринг
• ПРОИЗВОДСТВО • МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ • ВНОС И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ • ИНЖЕНЕРИНГ Варна 9008, ул. "Т. Влайков" № 65 тел.: 052 636728 факс: +359 52 602393 e-mail: office@gtt-eng.net София 1404, ул. "Луи Айер" № 13 тел./факс 02 962 1719 GSM: 088 7430 105 e-mail: gttsof@gtt-eng.net www.gtt-eng.net Фирмата е вписана и в ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНЕЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ в ТРЕТА ... още
ГТТ Инженеринг
• ПРОИЗВОДСТВО • МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ • ВНОС И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ • ИНЖЕНЕРИНГ Варна 9008, ул. "Т. Влайков" № 65 тел.: 052 636728 факс: +359 52 602393 e-mail: office@gtt-eng.net София 1404, ул. "Луи Айер" № 13 тел./факс 02 962 1719 GSM: 088 7430 105 e-mail: gttsof@gtt-eng.net www.gtt-eng.net Фирмата е вписана и в ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНЕЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ в ТРЕТА ... още
ГТТ Инженеринг
ГТТ инженеринг ООД между вас и елекртричеството Инженеринг Комплексни инженерингови решения на електроенергияни и промишлени обекти Комплексни решения за автоматизация на сгради, промишлени инсталации и обекти Оборудване на подстанции и трафопостове Производство Разпределителни електрически табла Табла за управление и автоматизация Компенсиращи устройства за реактивна мощност за НН и СрН Компактни трансформаторни постове Монтаж и ремонт на електрооборудване Изграждане на електрически инсталации, кабелни ... още
Top