РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > ГТТ ИнженерингГТТ Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГТТ ИнженерингГТТ инженеринг ООД между вас и елекртричеството Инженеринг Комплексни инженерингови решения на електроенергияни и промишлени обекти Комплексни решения за автоматизация на сгради, промишлени инсталации и обекти Оборудване на подстанции и трафопостове Производство Разпределителни електрически табла Табла за управление и автоматизация Компенсиращи устройства за реактивна мощност за НН и СрН Компактни трансформаторни постове Монтаж и ремонт на електрооборудване Изграждане на електрически инсталации, кабелни и въздушни мрежи Изграждане и оборудване на трафопостове възлови станции подстанции Пусково-наладъчни дейности на промишлени и енергийни обекти Поддръжка и ремонт на електрооборудване на промишлени и енергийни обекти. Внос и продажба на електрооборудване Компенсиращи устройства и компоненти Пакетни прекъсвачи до 400А Измервателни трансформатори и преобразуватели Автоматични и миниатюрни прекъсвачи Измервателна апаратура Измервателни трансформатори за СН Централен офис: Варна 9008, ул. Тодор Влайков 65, тел.: 052 636728, факс: 052 602393, GSM: 0885757999 e-mail: office@gtt-eng.net, www.gtt-eng.net Офис София София 1404, ул. Луи Айер 13 тел./факс: 02 962 1719, GSM: 088 743 0105, e-mail: gttsof@gtt-eng.net, www.gtt-eng.net

Top