РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Гюринг България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Гюринг БългарияПроизвежда и доставя ротационни металообработващи инструменти, даващи възможност за намаляване времетраенето на производството Предлага цялостни технологични решения за производствени проблеми Вече в семейството на ГЮРИНГ е и фирма HOLLFELDER с нейните висококачествени подукти в областта на фрезоването и разстъргванетоГЮРИНГ България ЕООД 1164 София, ул. Цанко Церковски 58, 1421 София -21, П.К. 55, m.marinova@guehring-bg.net, тел.: 02/963 00 13, факс: 02/963 56 36 5300 Габрово, ул. Райчо Каролев 1, офис 411 тел.: 066/87 44 60, факс: 066/87 44 60, ivanov.petar@abv.bg

Top