РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2011 > Гюринг БългарияГюринг България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Гюринг БългарияПроизвежда и доставя ротационни мета-лообработващи инструменти, даващи въз-можност за намаляване времетраенето на производството Предлага цялостни технологични решения за производствени проблеми Вече в семейството на ГЮРИНГ е и фирма HOLLFELDER с нейните висококачествени подукти в областта на фрезоването и разстъргването ГЮРИНГ България ЕООД 1164 София, ул. Цанко Церковски 58, 1421 София -21, П.К. 55, m.marinova@guehring-bg.net, тел.: 02/963 00 13, факс: 02/963 56 36 5300 Габрово, ул. Райчо Каролев 1, офис 411 тел.: 066/87 44 60, факс: 066/87 44 60, ivanov.petar@abv.bg

Top