РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

HAAS Automation Europe, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ HAAS Automation EuropeHaas AutomationTeximp International | Sofia | +359 (886) 156 243 | www.teximp.com Haas Automation, Europe | HaasCNC.com | +32 2-522-99 05 | Произведено в САЩ Възползвайте се от нашето предложение за финансиране! CNC финансиране на Haas с годишни лихви от 1.9% до 3.9%. Свържете се с нас за повече подробности. В действителност Haas DS-30Y предлага фрезоване по Y-ос с задвижвани инструменти и двата патронника са с диаметър 210 милиметра – всичко това в съчетание с простото, възприето навсякъде управление на Haas. Това е машина, която е подходяща за много различни приложения и с която се работи лесно. Заблуда Многоосевите двушпинделни стругове са сложни, скъпи и трудни за работа.

Top