РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

HAAS Automation, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ HAAS Automationwww.HaasCNC.com ЗНАЕХТЕ ЛИ ТОВА? HAAS Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ В ЗАПАДНИЯ СВЯТ. Haas Automation, Europe | HaasCNC.com ++32 2-522-99 05 | Произведено в САЩ Teximp International | Sofia | +359 (886) 156 243 | www.teximp.com Вашият Haas Вертикалниобработващи центри Хоризонталниобработващи центри Стругове Въртящи маси

Top