hagema, Веселина Танева: Предлагаме иновативни ERP решения за широк спектър от индустрии

Начало > Автоматизация > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 2/2018 > 21.03.2018

hagema, Веселина Танева: Предлагаме иновативни ERP решения за широк спектър от индустрии | Инженеринг ревю, снимка 1
hagema, Веселина Танева: Предлагаме иновативни ERP решения за широк спектър от индустрии

Веселина Танева, управител на hagema industrial services, пред сп. Инженеринг ревю

Кои дейности и проекти, по които сте работили през годините, допринесоха най-много за формиране на фирмената ви идентичност? На какви принципи се уповавахте през далечната 2002 г. и на какви – днес?
Немската група Хагема датира от 1979 г. като семеен бизнес. Най-новата ни история е тясно свързана с покупката на машини и части от Източна Европа, включително и от собствени фабрики в Полша, Чехия, Румъния и България. От 2002 г. сме представени в България, като дейността ни тук е предимно насочена към леене под налягане и обработка на цветни метали, както и търговия, поддръжка, и ремонт на леярски машини.

Важна част от принципите на фирмената ни идентичност е социалната отговорност. Чрез специално разработен от нас модел за дуално обучение (Minden) винаги сме готови да се включим в инициативи за повишаване качеството на практическото обучение и да даваме възможност за развитие на добри професионалисти.

Официален партньор сте на водещия немски производител на специализирани ЕРП системи Gebauer. Кои от решенията на компанията са насочени към родния пазар и от фирми с какъв профил са най-търсени?
С TimeLine Business Solutions Group имаме дългосрочни отношения. Ползваме продукта им TimeLine Guss повече от 10 години в нашите фабрики, а от 2016 г. сме техен официален представител в България.

Най-мащабният продукт на разработчика - TimeLine Enterprise, е индивидуално проектирано решение, което покрива модули като ERP, PPS, QS, CRM, MES, FIBU, DMS и други, и е предназначено за средни и големи индустриални предприятия и групи.
TimeLine Neo е една от най-иновативните ERP системи за МСП на германския пазар и предлага идеална платформа за малки и средни компании, които искат централно да обхванат процесите си с интегриран софтуер.

TimeLine Branchenlösungen са специални решения, покриващи специфичните изисквания на различни браншове и даващи много широки възможности за планиране, отчитане и анализиране на процесите. Готови решения има за автомобилната промишленост и серийното производство; за галванична обработка на повърхности; за леярство; за обработка на пластмаса; за инженерингови фирми и управление на проекти; за производство на винтове и други метални изделия, студено формоване и щамповане.

Към този момент изцяло преведен и пригоден за българския пазар е TimeLine Neo. Нашата цел е да го представяме и внедряваме в малки и средни по размер производствени предприятия. Този фокус поставя акцента върху гъвкавостта по отношение на обхвата на критичните бизнес процеси и точно това е една от най-силните страни на този продукт. Пазарът днес предлага голямо разнообразие на ERP/PPS системи. За МСП намирането на правилното решение не е лесно, особено след като основните функционалности на различните системи често вече не се различават сериозно една от друга. Ние се опитваме да печелим преди всичко с индивидуален подход към клиентите и ориентирани към изискванията им решения.

Какви са предимствата на платформата TimeLine Neo и за какви приложения е предназначена? С какви средства и инструменти може да оптимизира дейността на едно българско индустриално предприятие тази система?
Само ако една ERP система може ясно да представи уникалните търговски предимства на дадена компания, то тя може да донесе максимален успех. Ето защо темата "Персонализиране на стандартния софтуер" е отправна точка при разработката на TimeLine Neo. Идеята е да се отваря оптимизационен потенциал там, където се създава добавена стойност – а именно в производството.

В допълнение към описаната по-горе адаптивност, според мен, преобладаващата интеграция на всички бизнес процеси е от решаващо значение. В допълнение към основните модули като покупки, продажби, администриране на взаимоотношенията с бизнес партньорите (CRM), функции като управление на документи (DMS), планиране на производството и MRP, обратна връзка (PPS), обработка на финансови данни (FiBu) формират основите на TimeLine Neo. В продукта са интегрирани процеси като управление на качеството (QS), управление на инвентара, както и извличане и анализ на оперативните данни (BI).

Убедени сме, че TimeLine Neo предлага оптималното влизане в света на ERP при отлично съотношение цена-качество. Почти всички области от ежедневната работа на нашите клиенти са обхванати от това решение, без да са твърде сложни и ненужно натоварени в дълбочина. Като вземем предвид ниските разходи и кратките срокове за внедряване, комбинацията от съвременен, персонализируем софтуер, опции за мобилни приложения и професионална поддръжка прави TimeLine Neo иновативно решение за МСП в широк спектър от индустрии.

Много скоро след започване на работа с TimeLine Neo клиентите ни отчитат, че бизнес процесите стават по-прозрачни и основата за вземане на решения е много по-силна. Времето, необходимо за обработката на поръчките, забележимо намалява. Разходите за складиране също се свеждат до минимум – чрез оптимизирани количества по поръчки, материалните запаси се редуцират, като по този начин се спестяват значителни разходи.

В ролята ви на своеобразен посредник между представители на немския и българския бизнес, какви положителни тенденции в българското производство и лансирането му на европейските пазари наблюдавате?
Голяма част от българския износ за Германия се формира от немски инвеститори, които вече произвеждат в нашата страна и експортират обратно към Германия своята продукция. Най-често инвестиционен интерес към България проявяват компании с технологична насоченост, производства на компоненти за автомобилния сектор, за бяла и черна техника. България може да се поучи от германския опит за справянето с проблема с кадрите, точно развивайки дуалната форма на обучение.

България има добри предпоставки за развитие на икономическия ангажимент от страна на западноевропейските фирми. Уверена в това, Хагема има две основни цели: да консултира немски предприятия, търсещи потенциала на българския пазар, като активира и лансира техните продукти в България и едновременно с това да активира и лансира продукти и услуги на български производители на немския пазар.


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: hagema, hagema industrial services, ERP системи, TimeLine Business Solutions Group, TimeLine NeoTop