РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 8, Ноември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 8, 2010 > ХАХ ЛАНГЕХАХ ЛАНГЕ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХАХ ЛАНГЕКонтролер Sc 1000 с GSM модул за дистанционен контрол на данните от измерванията Оптимизация на производствените разходи с промишлени сензори за: Кислород, рН, електропроводимост, окислително-редукционен потенциал (ОРП) Мътност, механични примеси, параметри на утайката Хранителни вещества Органични вещества Хлор, озон ХАХ ЛАНГЕ ООД, 1164 София, ул. Кр. Сарафов 8, тел.: 02/ 963 44 54 факс: 02/ 866 15 26, e-mail: info@hach-lange.bg, www.hach-lange.bg

Top