РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2011 > ХАХ ЛАНГЕХАХ ЛАНГЕ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХАХ ЛАНГЕDR 3900 СПЕКТРОФОТОМЕТЪР С RFID Ново: Надеждни резултати чрез RFID технология разпознаване на пробата чрез RFID за 100 % надеждно прослeдяване: без риск за размяна на проби в процеса на работа автоматично обновяване на методи: от баркода на опаковката, през RFID интерфейса, към DR 3900 RFID разчита актуална информация за партидата тестове За повече информация: www.hach-lange.bg info@hach-lange.bg 02/ 963 44 54

Top