Хайкад Инфотех: Инженерната и бизнес платформа 3DEXPERIENCE улеснява управлението на развойни и производствени проекти

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 8/2015 • 21.12.2015

Когато става дума за 3DEXPERIENCE, най-новата инженерна и бизнес платформа за управление на развойни и производствени проекти на фирма Dassault Systemes, все по-малко споменаваме понятията CAD, CAE, CAM и PLM. За много инженери, работили в изминалите две десетилетия, доминирани от цялостно дигитализиране на инженерните процеси, липсата на тези понятия предизвиква учудване и притеснение. Сблъскваме ли се с нещо ново? Отговорът е “да” и “не”. Да, защото 3DEXPERIENCE е създадена с поглед към бъдещето, такова каквото ни очаква то в областта на промишления дизайн, виртуалните симулации и управлението документооборота след няколко години. “Не”, защото всички, познати на стотици хиляди инженери продукти на Dassault Systemes CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA и много други, могат да надграждат 3DEXPERIENCE под формата на приложения по примера на мобилните приложения.

Dassault Systemes, един от технологичните лидери в създаването на софтуерни 3D системи, акумулира ценен опит за създаването на Цифрови макети на изделието (Digital Mock-up). В по-късен етап на развитие се добави и концепцията за Управление на жизнения цикъл на продукта (PLM). Следващата технологична стъпка е логично следствие на първите две. Тя осъществява цялостна синхронизация на организационните, развойните, производствените и търговските процеси в компанията. Данни и документи се обединяват в единен източник на информация, служещ за Информационна магистрала в проекта.
3DEXPERIENCE, като обща Информационна магистрала за компанията, позволява оторизиран достъп до информацията не само за участниците в него, но и за крайния клиент. По този начин може да бъде предотвратена нежелана посока на развитие на предназначено за употреба от самия него изделие, продукт или съоръжение още в ранен етап. Тази обратна комуникация, за чието осъществяване е отговорна 3DEXPERIENCE, е гаранция за подобряване на синхрона в работата на отделните екипи, за скъсяване на времето за доставка на продукта на клиента и за повишаване на качеството.

Сред основните характеристики на 3DEXPERIENCE е фактът, че това е първото в света системно решение, изградено на принципа на съчетаване на най-добри практики от различни индустрии в специализирани приложения. Освен това 3DEXPERIENCE използва изключително модерна програмна архитектура, която позволява интеграцията на различни решения, комбинирана с интуитивна работна среда, стандартизирана за всички приложения. Не на последно място, платформата превъплъщава в реален продукт визията на Dassault Systemes за бъдещите методи за разработка на иновативни продукти при използване на възможностите на социалните медии за комуникации и екипна работа.

3DEXPERIENCE е ориентирана към нуждите на различните индустриални сектори, като предлага предварително създадени конфигурации, типични за даден индустриален сектор, наричани “Индустриални светове”. Тези предварителни конфигурации са създадени на базата на опита на потребителите от повече от 30 години и на най-добрите практики, заложени както в съществуващите приложения, така и в новите такива, създадени специално за 3DEXPERIENCE.

Хайкад Инфотех

ЕКСКЛУЗИВНО
Top