РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Хайкад Инфотех , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хайкад ИнфотехСветът на 5 осното фрезоване с CATIA Machining
Върхови технологии за производствено планиране с CATIA Machining – производителност, ефективност, качество!
Хайкад Инфотех– официален партньор на Dassault Systemes за България.

www.haycad-infotech.bg

4000 Пловдив, ул. Мария Кюри 1АТел./Факс: 032 94 04 74E-mail: contact@haycad-infotech.bg


Други рекламни публикации на Хайкад Инфотех

Top