ХАЙУИН България, Асен Георгиев: Стремим се да изграждаме трайни отношения с партньорите си

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2014

Асен Георгиев, мениджър продажби
в ХАЙУИН България, пред сп. Инженеринг ревю

Бихте ли представили дейността на фирма ХАЙУИН България пред читателите на сп. Инженеринг ревю?
Фирма ХАЙУИН България е основана през 2011 г. с предмет на дейност търговия с компоненти в областта на автоматизацията и инженеринга, а именно сачмено-винтови двойки, кръгли и призматични линейни направляващи, линейни мотори и задвижвания, ротационни модули и др.

Фирмата се стреми да превръща нуждите и очакванията на клиентите в изисквания за предлаганите от нас продукти. Освен дистрибуторска дейност на линейна техника на един от водещите производители в света, ХАЙУИН България предлага и консултации в областта на автоматизацията, инженеринга и машиностроенето. Системно се провеждат обучения в областта на линейната техника и технологии за повишаване квалификацията на персонала.

Поддържането на базови номенклатурни изделия позволява гъвкаво и своевременно реагиране според нуждите на клиента. Тясното сътрудничество с нашите партньори в Чехия и Германия позволява бърза доставка на изделия, които не се държат на склад в България. Обсъждат се технически решения, както и предстоящи проекти на български и чуждестранни фирми.

Кои са ключовите направления, продукти и решения в портфолиото на HIWIN Corporation и към кои индустрии са насочени?
Създадена през 1989 г., HIWIN (HI-tech WIN-ner – победител сред високите технологии) бързо се превръща в доставчик номер едно на азиатския пазар и водещ световен производител на линейна техника. Фирмата залага както на непрекъснато разрастващия се екип от висококвалифицирани служители, така и на високотехнологичните фабрики и центрове за развойна дейност, разположени в държави из целия свят.

HIWIN Corporation разгръща своя потенциал в две направления – HIWIN Technologies - пълна гама ролковани и шлайфани прецизни сачмено-винтови двойки, призматични сачмени и ролкови линейни направляващи и танкети, кръгли направляващи и лагери, КК single-axis задвижвания. HIWIN Mikrosystems фокусира дейността си върху разработване, произвеждане и внедряване на високотехнологични позициониращи системи, линейни мотори, ротационни модули, роботизирани системи и др.

Линейните мотори на фирма HIWIN са директно задвижвани, благодарение на което са лишени от приплъзване и натрупване на аксиална грешка при работа, голяма динамика, лесни за обслужване. Отличават се с дълъг живот, висока надеждност, изключително прецизни при позициониране – 5 mm, високи скорости – до 5 m/s, високи ускорения до 100 m/s2, плавно движение, компактен дизайн, нискостойностна поддръжка. Измервателните системи варират от оптична, абсолютна, инкрементална, дигитална TTL, магнитна и др.

Благодарение на технологичните възможности, които линейните мотори на HIWIN предоставят, заедно с партньорите от Чехия, Германия и Тайван успяхме да внедрим първата система от задвижвания HIWIN на българския пазар. По покана на фирма Полимерс Трейдинг, бяха изработени специални, според нуждите на проекта, три вида линейни мотори, които бяха успешно интегрирани в машина за едновременното производство на четири вида бутилки от PVC с производствен цикъл под 1.5 sec за бутилка.

Продуктите на фирма HIWIN намират приложения в автомобилостроенето, машиностроителната, металообработваща, хранително-вкусовата, фармацевтичната, медицинската и други промишлености.

Какви са спецификите на българския пазар и на каква стратегия за промотиране на решенията на HIWIN у нас залагате?
Българският пазар в последните години се характеризира с относителна макроикономическа стабилност и заедно с това с несигурност в бизнес средата.

В тези условия ние слагаме акцент върху фирмената активност. Стремим се макар и бавно да изграждаме трайни взаимоотношения с партньори. Използваме стандартните практики за налагане на базовите номенклатурни изделия. Изделията от по-висок клас, за които обикновено са необходими инженерингови решения, в повечето случаи са проблемно ориентирани, т.е. свързани са с решаване на конкретен проблем на конкретен клиент.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top