РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ХАЙУИН България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХАЙУИН БългарияHiwin
Линейна техника и задвижване

САЧМЕНО-ВИНТОВИ ДВОЙКИ • 
НАПРАВЛЯВАЩИ И ТАНКЕТИ • 
ЛИНЕЙНИ АКТУАТОРИ • 
ЛИНЕЙНИ МОТОРИ • 


София 1220
ул.“Илиянско шосе“ № 8
М Парк – Лого център 4
тел.: 02/999 52 45
e-mail: info@hiwin.bg

www.hiwin.bg


Top