Hamster Cleaning България, Кристина Машонова: Единствено чистите вентилационни системи осигуряват ефективност, комфорт и безопасност

ОВКФирмени публикацииСпециален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство • 16.05.2024

Единствено чистите вентилационни системи осигуряват ефективност, комфорт и безопасност | Инженеринг ревю, снимка 1

 

Кристина Машонова, управляващ партньор
на Hamster Cleaning България, пред сп. Инженеринг ревю

 

Запознайте аудиторията с дейността на компанията в страната. Кои са акцентите в портфолиото й, насочени към индустрията?

Hamster Cleaning е международна компания с централа на управление в Белгия.
Фирмата ни извършва професионални услуги по инспекция, почистване и дезинфекция на вентилационни и климатични системи. Разпозната е като най-надежден доставчик на услуги за вентилационна хигиена на европейския пазар. Член е на Европейската асоциация за вентилационна хигиена (EVHA). През 2023 г. авторитетното издание Applied Technology Review Europe я нарежда в топ 10 на компаниите, предоставящи услуги за чисти стаи.

Прилагаме иновативен процес на почистване на вентилационни системи в чисти помещения, офиси, жилищни, обществени, търговски и производствени сгради, лаборатории и здравни институции, базиран на инженеринг, гаранция и надеждност.
Конкретно при индустриални приложения дейностите ни резултират в подобрени условия на работното място, повишена пожарна безопасност и енергийна ефективност и удължен експлоатационен период на съоръженията.

 

Какви са актуалните стандарти и изисквания относно почистването на вентилационните системи в промишления сектор? Какви съществени ползи по отношение на енергийното потребление и устойчивостта могат да бъдат постигнати чрез адекватното им обслужване?

Хигиенните и технологични изисквания са заложени в стандарта БДС EN 15780, който определя колко често трябва да се инспектират системите според класа им на чистота и каква е максимално допустимата степен на замърсеност на въздуховодите според предназначението на помещенията, респективно преследван клас на чистота.

Хигиената безспорно е необходимост, пряко въздейства върху здравето и работоспособността на персонала, следователно и върху резултатите на организацията. Освен това единствено чистата вентилационна система е ефективно работеща, осигурявайки комфортен въздушен поток с ниски експлоатационни разходи и без претоварване на компонентите, без риск от пожар. Регулярното обслужване е устойчивост и грижа, недопускаща ескалации.

 

Какви специфични предизвикателства са налице при поддръжката на въздуховоди в индустриални обекти? Какви иновативни технологии и оборудване използвате в процеса?

Спецификата в поддръжката на въздуховодите в индустрията е пряко свързана със съответния отрасъл, конкретните производствени процеси и влаганите суровини и материали. Замърсяването и рисковете са различни. Да сравним например хранителната индустрия и заваръчните процеси, докато при едните от най-съществена важност е безопасността на храните и енергийната ефективност на оборудването, при другите на фокус е пожарната безопасност.

Ние разполагаме с богат набор от машини с голям обхват на действие, техниците ни са специално обучени и сертифицирани и имаме решение за всеки проблем. Срещат се обаче ОВК системи, които са изградени без съобразяване с бъдещата поддръжка и липсва съответствие със стандарта EN 12097. В такива случаи техниците ни подхождат с предварително осигуряване на необходимите сервизни отвори, след което изпълняват същинските дейности по почистване.

Характерно за нашата работа е, че не демонтираме системите, не замърсяваме помещенията, не нарушаваме работните процеси. В индустрията изключение правят чистите стаи. Там, въпреки употребата на HEPA филтри от наша страна, производствените процеси трябва временно да се преустановят. При обслужване на климатична техника се диференцираме, като се стремим да работим изключително с вакуум и пара, свеждайки до минимум употребата на детергенти. При желание от страна на клиента използваме дезинфектанти, специално разработени за ОВК приложения.

 

Разкажете повече за предимствата на иновативния фирмен метод 95G, както и за някои от най-интересните и значими проекти, които сте изпълнили.

95 G методът ни е разработен в съответствие с европейските стандарти EN 15780 и EN 12097. Гарантираме минимум 95% чисти въздуховоди вследствие на нашите дейности. Стремежът ни винаги е към 100% чистота. Доказваме резултатите с подробен доклад и снимков материал. Работим съгласно ISO 9001. Предимство е, че не демонтираме вентилационните системи, обслужваме ги бързо и надеждно, без да възпрепятстваме работния режим на клиентите си.

Наши референтни индустриални обекти в страната са АЕЦ Козлодуй, Видеотон, Аурубис България, Тева, Либхер България, Софарма, Хитачи Енерджи, Шнайдер Електрик, Риал България, Сладка фиеста и др. Екипът ни от професионалисти е предпочитан изпълнител и на групово ниво, за обекти в чужбина.0885 941 850, 0883 606 070
www.hamstercleaning.bg


Вижте още от ОВК


Top