РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ханиуел, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХаниуелСтайни термостати Седемдневни програмируеми термостати CM707 и CM727RF за управление на газови, нафтови и комбинирани котли, циркулационни помпи или зонални вентили Седемдневен програмируем термостат CM507 за управление на газови, нафтови и комбинирани котли, циркулационни помпи или зонални вентили Дигитален термостат за помещение DT90 и DT92 за управление на газови, нафтови и комбинирани котли, циркулационни помпи или зонални вентили Седемдневeн програмируем термостат, за две зони CM67Z за автоматично управление на отоплителни системи, съдържащи 2 независими зони Седемдневни програмируеми термостати CM907 a CM927RF за управление на газови, нафтови и комбинирани котли, циркулационни помпи или зонални вентили Оптимизация Преимущества на регулаторите CM907 и CM927RF Регулаторът след няколко цикъла запомня за колко дълго се затопля дадено помещение и осигурява в зададен момента помещението вече да е затоплено до температурата, която се изисква от времевата програма. 1528 София бул."Христофор Колумб" N 64 София Еърпорт Център Логистична сграда 1 тел. (+359) 2/ 40 20 965 факс: (+359) 2/ 40 20 991 www.honeywell-bg-catalog.com

Top