РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ханиуел, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХаниуелСЪВМЕСТНИ ПРОГРАМНО-ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРБОКОМПРЕСОРНО ОБОРУДВАНЕ НА STATISTICS & CONTROL, INC. / HONEYWELL - Продължение Програмни продукти за управление на турбокомпресорни групи • Предлагани програмни приложения: - Анти-помпажен регулатор. - Регулатор на обороти за парни турбни. - Регулатор на обороти за газови турбини. - Регулатор на процес. - Регулатор на налягането на парата за турбини с регулируем пароотбор. - Турбинен регулатор. - Индивидуално управление на регулиращи клапани. • Програми и програмни приложения: - OptiRamp® software. - Регулатор на процеса и разпредение на товар “Load Sharing”. - Оптимиизирано диспечерско управление. Пълна съвместимост с DCS на Honeywell Платформа на Honeywell Необходима хардуерна/софтуерна платформа Honeywell: Experion R400.1 C300-20 редунантен контролер Series C редунантни входно-изходни модули: Speed Protection Module (модул за управление и защита по обороти) 4 честотни входа & вградени програмируеми функции за защита от развъртане & вграден алгоритъм за определяне достоверността на измерените значения Servo Valve Positioner Module (модул за позициониране на клапани) Поддържа два сдвоени датчика за обратна връзка тип LVDT с вградени PID контури за позициониране на клапани SPM модул за упавление и защита по обороти • Две независими функции: – Управление по обороти – Защита по свръхобороти • До четири електромагнитни датчика – Възможно е използване на пасивни или активни датчици • Висока скорост при обработката на входно-изходните сигнали (10 ms) • Автоматично откриване на обратно развъртане, липса или деформация на зъби по индуктора /зъбното колело/ • Логическа обработка за недостоверни значения на измерената честота по схема 2 и 3 • Физически дискретен сигнал (DO) за пределно ускорение в интервал от 20ms • Физически дискретни изходи (DO) за защита (4) • Аналогови входове с общо предназначение (8) • Дискретни входове с общо предназначение (8) • Аналогов изход (1) за присъединяване на индикатор и/или рекордер SVPM модул за позициониране на клапани • Управлява до два клапана • Външни блокировъчни сигнали (2 DI inputs) – Защита и/или изключване по сигнали за аварийно развъртане • Схема с двойно резервиране – Два варианта: SVPM A или SVPM B с канали за захранване и прием на сигнали от LVDT – Безударно превключване • Възможно използване на LVDT и RVDT (2) – По 3, 4, 5, и 6 кабелна схема • Управляващи сигнала (2) – Еднополюсна (0-50 mA или 0-300 mA) – Двуполюсна (±10 mA .. ±320 mA) • Универсални аналогови входове (2) – могат да се използват за алтернативни сигнали от LVDT • Аналогови изходи (2) – могат да се използват за алтернативни или паралелни канали за управлящ сигнал • Време за обработка и извеждане на сигнал 2.5 mS • Вградени PID регулиращи контури с време за преобразуване от входа до изхода » 10 mS /7 to 8 mS при тестиране/ • Нов разширен GenLin алгоритъм (ENHGENLIN) OptiRamp® software Пакет изчислителни програми с висока степен на изкуствен интелект, позволяващ създаването на: • Графични изображения в реално време. • Самообучаващи се модели и симулатори на технологични процеси. • Самообучаващи се модели на технологично оборудване, тръбна обвръзка и арматура. • Параметрична диагностика. • Решаване на оптимизационни задачи в автоматичен или ръчен (препоръчителен) режим на управление. Едновременно представяне на получените резултати в техническа или икономическа форма според нуждите на потребителите. Анти–помпажен регулатор • Напълно интегриран в инженерно-операторния интерфейс OptiRamp® модул за визуализация (газо–динамична характеристика на компресора) Управление на парна турбина Напълно интегриран в инженерно-операторния интерфейс OptiRamp® модул за визуализация (номограма на парна турбина с регулируем пароотбор) Диаграма за разполагаемата мощност на генератора

Top