РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ханиуел, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХаниуелПрограмируем логически контролер – MasterLogic-200 MasterLogic-200 е последното поколение програмируеми логически контролери на Ханиуел, което добавя нови възможности към системата Experion. MasterLogic-200 осигурява модулно, скалируемо решение за реализиране на високоскоростна управляваща логика и логика за управление на последователни операции. PLC ще бъдат конфигурирани в цялостната система за супервайзорски контрол и наблюдение (SCADA). Размерите на модулите са 27x98x90 mm, което осигурява ефективна използваемост на пространството. Основните характеристики на PLC са описани, както следва: • Компактна модулна геометрия, позволяваща ефективно използване на наличното пространство; • 32-битов процесор; • Възможност за резервиране на ниво CPU, захранване и мрежова свързаност (изграждане на ring топология); • Високоскоростно синхронизиране на програмите и данните между първичното и резервиращото CPU; • Модулност (захранване, CPU и набор от В/И модули); • Гъвкавост при добавяне на модули – възможност всеки модул да може да бъде инсталиран във всеки слот без каквито и да било ограничения. • Защитно покритие на електрониката, подходящо за инсталация при сурови (G3) условия, както е дефинирано от стандарта ANSI/ISA-S71.04-1985, “Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminates.”; • Вградени възможности за мрежова свързаност по усукана двойка проводници (позволяваща връзка до 100 м) и оптично влакно (позволяваща отдалечена връзка до 2 км); • Наличие на симулационна среда за тестване на контролните стратегии без необходимост от хардуерна или процесна свързаност; • Интуитивен инженерен интерфейс (лесно конфигуриране, проследяване и отстраняване на грешки); • Самодиагностични функции (системни логове и логове за грешки, мониторинг на системата, мониторинг на мрежата); • Пълна съвместимост с IEC 61131-3 стандарт за програмиране на логически контролери; • „Отворена” комуникация с външни системи посредством 10/100 Mbps Fast Ethernet технология или серийна връзка RS232C/RS422; • Възможност за комуникация с полеви инструменти посредством „отворени” мрежови протоколи – Profibus DP, DeviceNet, Modbus TCP и Modbus Serial. Наличните В/И модули притежават следните основни характеристики: o Цифрови входове: ­ Налични като 8-, 16-, 32- и/или 64-канални модули; ­ Възможност за възприемане на 24 V DC/110 V AC/220 V AC цифрови входни сигнали; ­ Светодиодна индикация на състоянието на всеки модул; ­ Sink/Source тип на канала; ­ Оптронна изолация; ­ Лесна поддръжка – вградени теминали; o Цифрови изходи: ­ Налични като 8-, 16-, 32- и/или 64-канални модули; ­ Реле, триак или транзисторен изход (Sink или Source тип); ­ Светодиодна индикация на състоянието на всеки модул; ­ Оптронна изолация; ­ Лесна поддръжка – вградени терминали; ­ Защита от прегряване; o Аналогови входове: ­ Високоскоростно аналогово-цифрово преобразуване (250 μs на канал); ­ 16-битова разделителна способност; ­ 8- и/или 16-канални модули с възможност за токов или напреженов сигнал; ­ Светодиодна индикация на работното състояние на модула; ­ Индивидуално разрешение/забрана на всеки канал; o Аналогови изходи: ­ Високоскоростно цифрово-аналогово преобразуване; ­ 16-битова разделителна способност; ­ 8-канални модули с възможност за токов или напреженов сигнал; ­ Светодиодна индикация на работното състояние на модула; ­ Индивидуално разрешение/забрана на всеки канал; o Входен модул за сигнал от термодвойки и термосъпротивления: ­ Поддръжка на различни типове температурни датчици; ­ Допълнителни функции като филтър, аларма, средна стойност, Min/Max стойност; ­ Следене и установяване на параметрите през инженерната среда; ­ Светодиодна индикация на работното състояние на модула; ­ Статус за отпадане на входния сигнал; o Специализирани модули – брояч на импулси и позиционен модул. Network MasterLogic-200 PLC притежава разнообразни интерфейсни възможности за свързване към различни „отворени” и индустриални стандарти. Таблицата по-долу дава обобщение на тези възможности.

Top