РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ханиуел, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХаниуелКак универсалните I/O модули могат да ви помогнат да намалите разходите за проектиране на система за управление и да намалят времето за изпълнение на проекта? Предизвикателствата пред индустрията: - Проекти стават все по-сложни - Периодите за изпълнение на проектите все по -кратки - Бюджетите все по ограничени Основните критерии при избор на изпълнител на проекти в областта на автоматизацията Ползи от решенията с универсални IO модули Цена на проекта в рамките на бюджета Намалване разходите за системния хардуеар Намаляване разходите за проектиране на системата Намаляване физическия обем на системата Минимиален риск за изпълнение на проекта Осигурява гъвкавост, при възникнала необходимост от промяна на типа на входо/изходните сигнали на по късен етап от проекта Комплексно решение Лесни за експоатация и поддръжка решения Universal Channel Technology (UCT) Нова концепция приложена чрез Experion Orion • Универсални процесни и защитни входо/изходни модули • Гъвкав маршалинг – Намалява се или се премахва необходимостта от маршалинг • Универсални системни шкафове – Позволява стандартизация на кабинетите – Всеки полеви сигнал може да бъде свързан към който и да е I/O контур. – Значително редуциране на разходите за проектиране и времето за изпълнение Универсални процесни входо/изходни модули • Гъвкави IO модули с възможност за избор на типа точка - 32 Универсални канала - Всеки входо/изход може да бъде конфигуриран като DI, DO, AI & AO - Управление по HART протокол чрез FDM (Filed Device Manager) • Лесна софтуерна конфигурация • Напълно резервирани • Дистанционни входо/изходни към С300 универсален контролер (над 10 km) • Възможност за локално и отдалечено монтиране • Възможност за монтаж в стандартен шкаф или на DIN монтажна шина за стена • Разширен температурен обхват -40 to +70 Deg C • Монтаж във взриво обесопасени зони Class 1-Division 2 / ATEX Zone 2 Универсални входо/изходни модули за защити и блокировки • Гъвкави IO модули с възможност за избор на типа точка - 32 Универсални Канала - Всеки входо/изход може да бъде конфигуриран като DI, DO, AI & AO - Управление по HART протокол чрез FDM (Filed Device Manager) • Стандартна система за контрол и визуализация на входо/зиходите • Лесна софтуерна конфигурация • Напълно резервиран • Ethernet връзка с SM (Safety Manager – система за блокировки и защити) (над 10 km) • Възможност за локално и отдалечено монтиране • Разширен температурен обхват -40 to +70 Deg C • Монтаж във взриво обесопасени зони Class 1-Division 2 / ATEX Zone 2 • TÜV SIL1, 2 и 3 сертификат Ключови предимства и ползи: • Дава възможност за стандартизиране на решенията - Стандартни кабинети – по – кратко изпълнение на проекта • Адаптивност при възникнали промени на входно изходните сигнали - Подходящи за разпределени/ отдалечени входо/изходи - Лесно и бързо преконфигуриране на точка до нужния тип • Значително опростяване при изпълнението на проекта • Намаляване на резервните части • Редуциране или намаляване на нуждате от: - Различни входно/изходни модили и IOTA-а - Съединителни кутии, разпределителни шкафове, полева командна зала (не са необходими или са много по-малко) - Кабелни канали и кабелни трасета • При разширение не изискват допълнителни многожилни кабели • Опростено хардуерено проектиране на входно/изходните връзки към полевия КИП. • Редуциране на времето за системния приемателен тест (FAT) • Увеличаване на гъвкавостта

Top