Хардуерно-софтуерната екосистема E-IoT подпомага разработването на IOT и превръща конвенционалното оборудване в свързани smart устройства – част 2

ЕлектроникаФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 3/2022 • 19.05.2022

 

Золтан Киш, Ръководител "Износ и развойна дейност", Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH, Германия

"Една концепция, която обхваща основите на IoT. Това не е сън, а действителна платформа, разработена от Endrich, за да допринесе за един интелигентен и свързан свят. Концепцията на IoT платформата на Endrich съчетава сензори, интелигентност, безжична технология и облачна свързаност с поддържане на отворен достъп до технологията."

В основата на IoT концепцията на Endrich стои нашата базова платка, собствена разработка, наречена Endrich IoT board v052. Платката е оборудвана с различни сензори, микроконтролер с архитектура RISV-V, технология LTE-M/NB-IoT и множество опции за контрол и управление на широк спектър от приложения. Чрез I²C комуникация, могат да се използват SPI & GPIO и UART в директна връзка с IoT платката на Endrich за изпращане или получаване на данни от сензори (сензор за околна светлина, сензор на Хол, температурен сензор, за въздушно налягане, вибрационен сензор или MEMS микрофон). Тъй като повечето приложения комуникират безжично, е интегриран LTE-M/NB-IoT модем с антена. По този начин данните могат да бъдат свързани към облака със стандартни протоколи като MQTT/CoAP/LWM2M PPP/TCP/UDP/HTTP(S) и др.

Предлагат се няколко едноплаткови компютъра (Arduino ESP, Raspberry), както и сензорни и комуникационни платки. Това, което прави решението на Endrich уникално, е фактът, че имаме всички IoT функции, интегрирани в едно устройство от индустриален клас – едноплатков компютър Endrich IoT SBC – контрол, сензори и комуникация. С възможността за използване на спомагателни платки функциите могат дори да бъдат допълнително разширени, като се добави дисплей, безжична локална комуникация и персонализирани сензорни функции.

Обикновено други платки, предлагани от конкурентни компании, представляват просто готови решения от търговски клас, докато E-IoT SBC се основава на отворена платформа, което означава, че всички хардуерни схеми, както и цялата информация за технологиите, залягащи в основата й, са налични безплатно в публично достъпната база на Endrich.

За нуждите на оценката създадохме облачна база данни Endrich Cloud Database, с която данните се визуализират лесно. Данните, пристигнали в облака през UDP канал, се показват в регистър със съобщения, както и в персонализиран инструмент за визуализация. Облачната база данни може да се използва свободно за тестване по време на разработката с нашите IoT продукти. Предвижда се разширяване на възможностите чрез външно партньорство и предоставяне на различни протоколи за комуникация в облачни бази данни, например базирани на MQTT протокол с различни опции за визуализация. Поддържат се дори по-големи облачни системи като Azure или AWS за интегриране на нашите IoT решения в съществуващи платформи. Най-добрият начин да научите повече за нашите партньори е чрез директен контакт с екипа по продажби на Endrich. На настоящия етап уебсайтът показва основната концепция на нашата Endrich IoT платформа в комбинация с Endrich Cloud Database. Също така, е приложено ръководството за потребителя с подробна информация за разработката на хардуера и софтуера, както и информация за продуктите, използвани за IoT платката. Уебсайтът продължава да се обогатява с допълнителна информация. Повече материали като снимки и видеоклипове вече са достъпни. Endrich IoT-boards ENDRICH IOT ЕКОСИСТЕМА – ЗА УМНИ И СВЪРЗАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ – цялата информация е достъпна безплатно на нашия IoT уебсайт: https://e-iot.info/

Благодарение на развойния ни екип, намиращ се в Унгария, предлагаме възможности за персонализирани решения, както и универсални адаптерни платки. Адаптерните платки могат да представляват както малко разширение за батерия, но също така могат да бъдат и външни платки с различни сензори за лесно получаване на данни от сензори, които не присъстват в базовата IoT платка на Endrich. Персонализирането може да бъде подобно, но базирано на различен дизайн. Особено за компании с ограничено време или познания относно безжичните протоколи или интеграцията на IoT, тази опция осигурява уникални пазарни позиции за доставчик като Endrich. Предстои да споделим още информация за нашата IoT концепция и различните продукти. За директна връзка или консултации как да превърнете своя продукт в интелигентен и свързан такъв, не се колебайте да се свържете с Endrich по всяко време. Цялата информация е достъпна безплатно на нашия IoT уебсайт: https://e-iot.info/

 


 

https://e-iot.info/

 

 


Вижте още от Електроника
Top