РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 5, юли 2021 > РЕКЛАМИ В брой 5, 2021 > HASCOHASCO, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ HASCO• Стандартизирана и модулна
система

• Бърза конфигурация посредством
дигитален асистент


Повече от 100 000 стандартизирани

висококачествени елементи
определят HASCO като надеждния
широкоспектърен доставчик
при модерното инструментално
производство.


www.hasco.com

Precision
for
Mouldmaking.

 


Top