РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, септември 2016 > РЕКЛАМИ В СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016 > ХайкадХайкад, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хайкад3DEXPERIENCE - Интелигентни софтуерни решения за автомобилни доставчици от Dassault Systemes

Предизвикателствата

•    Ограничаване на разходите по веригата за доставки
•    Безкомпромисно спазване на стандартите за качество
•    Производство "Точно навреме"
Dassault Systemes и Хайкад Инфотех с адаптирани бизнес решения за Вашето предприятие базирани на 3DEXPERIENCE:
    Интегрирани бизнес решения базирани на платформата 3DEXPERIENCE
    Стандартизирани бизнес процеси в глобалната верига на доставчици
    Перфектен синхрон на работа между екипите в компанията
    Виртуална симулация и планиране на производствени процеси
За 3DEXPERIENCE: Бизнес платформа за проектиране, управление на данни,
проекти и процеси. Съчетава едни от водещите инженерни CAD PLM
софтуерни решения на Dassault Systemes: CATIA, ENOVIA, DELMIA SIMULIA

За информация се свържете с продуктовите специалисти на Хайкад Инфотех на:
contact@haycad-infotech.bg или на тел. +359 32 940474 +359 879 530800


Top