РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Хайуин България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хайуин БългарияЗабележими продукти за обработка на храна и напитки

От откриваеми кабелни връзки и лесни за почистване
PVC тръби до корозионноустойчиви етикети за
разпознаване, HellermannTyton осигурява новаторски
решения за продукти за хранителната индустрия.

E-Mail: officeBG@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.com


Top