HD таблата на Rittal отличени със сертификат Hygiene-Tested

ЕлектроапаратурaФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 5/2016 • 26.07.2016

HD таблата на Rittal отличени със сертификат Hygiene-Tested
HD таблата на Rittal отличени със сертификат Hygiene-Tested
HD таблата на Rittal отличени със сертификат Hygiene-Tested
HD таблата на Rittal отличени със сертификат Hygiene-Tested

Серията табла на Rittal HD (хигиенен дизайн) притежава BG-PRUFZERT отличие от Германската здравна асоциация като свидетелство, че е здравословен продукт безопасeн за употреба.

Докладът относно проведения тест описва как: "Компактните HD табла са подходящи за инсталация на електрически компоненти в хранително-вкусовата промишленост и са устойчиви на почистване и дезинфекционни средства, каквито обикновено се използват там. Също така предпазват от проникване на микроскопични твърди частици (прах) и защитават оборудването от обливане със силни водни струи (категория на защита IP66)."

Терминът "Хигиенен Дизайн" обхваща цялостни промени по отношение на дизайна на индустриалното табло с цел да се избегнат евентуални неблагоприятни условия, които биха представлявали потенциален риск за поддържане на чистотата. Rittal HD таблата са предназначени да премахнат някои от тези опасности, оказващи негативно отражение върху производството в хранително-вкусовата промишленост.

Висококачествената неръждаема стомана и антибактериалното силиконово уплътнение не оставят шанс за задържане на използваните суровини. Във формата на таблата липсват отсечени ръбове, трудно достъпни точки и стандартни ключалки, които могат да се запушат.

Повърхностите на HD серията са заоблени, гладки и лесни за почистване. Наклоненият под 30° покрив не позволява задържане на вода и елиминира възможността да се използва като поставка на материали или стоки, които след време да корозират върху таблото. С помощта на неръждаеми нивелиращи крачета (от 120 до 175 мм) и планки за отстояние (от 50 до 300 мм) между таблото и стената се избягва наличието на недостъпни за почистване места.

За тези табла Ритал предлага и разработени специално за тях щуцери, които също са обозначени с терминът "Хигиенен Дизайн" и притежават защита IP 68 (5 бара, 30 минути) към EN 60529/09.2000 и IP 69K по DIN 40050-9.

За разлика от обикновените, тези щуцери ефективно предотвратяват натрупването на вредни микроорганизми, благодарение на по-гладката изолирана външна повърхност. Също така разполагат с три изолиращи уплътнения в предната част, които ги правят силно устойчиви при почистване с високо налягане.

Предлагат се също и с EMV защита за чувствително оборудване. Подходящи са за употреба в сектори като: Производство и пакетиране на храни, напитки и тютюневи изделия, технологии с извънредно чисти производства (напр. фармацевтични), био-технологии и химическа промишленост.

Задължителна основа за сертифициране с "Хигиенен Дизайн" е 9-та Наредба към закона за германската техника и безопасност на продуктите, който съответства на европейската Директива за техника 98/37/ЕО (общи хигиенни изисквания, отнасящи се до проекти за хранително-вкусовата промишленост и машини) в приложение 1, подточка 2.1.

Също така те отговарят на изискванията на DIN EN ISO 14 159 и документ 13 на EHEDG (Европейски Хигиенен Инженеринг & Дизайн), хигиенно проектиране на оборудване в табла с директна обработка, която беше разработена в сътрудничество с 3-А и NSF International. Таблата на Ритал серия HD удовлетворяват максимално тези дефиниции в съответствие с DIN EN 1672-2:2005 и се нареждат в одобрени табла за инсталация в хранително-вкусовия сектор.
Ритал ЕООД
София, 1592, бул. Искърско шосе 7,
Tърговски комплекс Европа, сграда 7, ет. 2
тел: (02) 439 0550; (02) 439 0556
факс: (02) 439 0659, е-mail: office@rittal.bg
Web: www.rittal.bg

Top