РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Хелукабел България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хелукабел БългарияHELUKABEL

С ХЕЛУКАБЕЛ ВСИЧКО ОТ
ЕДИН ДОСТАВЧИК!

Решения за аграрна техника


HELUKABEL® ISOBUS PUR

Хибриден проводник за предаване на данни между трактора и ремаркето


Технически данни
• PUR хибриден кабел за предаване на данни в аграрната техника
• Температурен обхват: подвижен -20°C до +85°C
неподвижен -40°C до +85°C
• Номинално напрежение: U0/U 300/500 V
• Напрежение на изпитване: 2000 V мин. 5 мин.

 

Употреба
Здрав хибриден проводник за употреба при агрокултурни машини, при които е внедрена системата ISOBUS.
Оптималната употреба на материали дава възможност за продължителна употреба на аграрната техника.
Индивидуални клиентски настройки на конструкцията са възможни при запитване.
СЕ = Продуктът отговаря на директивата за ниско напрежение 2014/35/EU.


HELUKABEL® ISOBUS PUR

Каталожен № Брой жила х Външен- Мед Тегло
сечение мм2 около мм кг/км кг/км
17001249 2х6 + 2х2.5 + 1х4х0=5 12,7 182,4 278
17001250 2х10 + 2х2.5 + 1х4х0=5 15,0 259,2 402
17001251 2х16 + 2х2.5 + 1х4х0=5 16,8 374,4 524


www.helukabel.bg

ХЕЛУКАБЕЛ България ЕООД
1582 София
бул. Проф. Цветан Лазаров 71
Т.: 0888 18 96 38
info@helukabel.bg

 


Top