РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Хенкел България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хенкел БългарияНови решения в поддръжката на машини и съоръжения от Хенкел България Инж.Енвер Ахмедов, Търговски представител, Индустриални лепила, Loctite , Хенкел България Надеждността на една система се определя от надеждността на най-слабия елемент във веригата. Такива елементи могат да бъдат свързващи резбови съединения, лагери, оси, предавки, износващи се повърхности. Производството използва машини, агрегати, съоръжения, които трябва да се подържат своевременно за непрекъсваемост на работата, надеждност и ниски производствени разходи. При достигане на гранично състояние има 2 решения: •стратегия на замяна; •стратегия на ремонт; Не всеки ремонт е икономически целесъобразен. Преценка се прави за: •качеството на новия и ремонтирания детайл/машина •разходите за нов детайл/ машина и ремонта Възстановяването на детайлите е съставна част от общия технологически процес за ремонт на машините. Неговата цел е чрез комплекс от технологически въздействия върху дефектните детайли да се възстанови напълно или частично техният ресурс и на тази основа да се удължи общия им срок на служба. В процеса на комплектоване на съединенията и механизмите при различните ремонтно-обслужващи въздействия, възстановяването на детайлите е алтернатива на използването на нови резервни части и на детайли с остатъчен ресурс. В конкретните ситуации за постигaне на целта е необходимо да са изпълнени едновременно или поотделно три основни задачи: възстановяване на целостта на детайлите, възстановяване на техните свойства и възстановяване на размерите и геометричната им форма. В съвременното производство при поддръжката и ремонта на машините и съоръженията най-често се използват методи като заваряване и наваряване, електроискрово напластяване, спояване, пластична деформация, метализация, електрохимични покрития, нанасяне на полимери, шлосерска и механична обработка и др. Всеки метод си има своите предимства и недостатъци. Най-често гореспоменатите методи изискват сложно и скъпо оборудване, което е икономически нецелесъобразно да се притежава и ползва в различните производствени единици. От друга гледна точка, някои методи като наваряването например водят до различни структурни изменения, термични напрежения и деформации, влошаване на якостните качества и др. Или пък както при електрохимичните покрития използването на вредни и опасни разтвори и необходимостта от последващи действия за неутрализиране и пречистване на отработилите електролити. Всичко това би трябвало да ни кара да се замислим за средата, в която живеем; подържането на природата и околната среда в равновесно състояние, както и за всеобхватното използване на изчерпаеми ресурси и суровини. ХЕНКЕЛ като отговорна компания влага усилия и ресурси и разработва продукти, намаляващи вредното влияние на субстанциите върху хората и природата. ХЕНКЕЛ като световен лидер на пазара на лепила, уплътнители и продукти за обработка на повърхности, покрива новите индустриални стандарти за устойчиво развитие и здравословни и безопасни производствени процеси. Loctite, Teroson и Bonderite са брандове със световна известност в качеството и надеждността. Основните продуктови гами на Loctite включват течни осигурители на резби, уплътнители на резбови съединения, лепила за фиксиране на цилиндрични елементи, течни гарнитури, секундни цианокрилатни лепила, епоксидни продукти, акрилни лепила за структурно лепене, силикони, МС /модифициран силан / полимери, износоустойчиви покрития, течни метали и др. С помощта на тези продукти ХЕНКЕЛ дава технологични решения за надеждно асемблиране, уплътняване и възстановяване на повърхности и машинни части, както и за дълготрайна защита от корозия. Често в практиката спирането на производство поради отказ на дадена машина води до неимоверни загуби от престой. Там където са необходими бързи и надеждни решения с минимални разходи на време, труд и материали можем да се доверим на продуктите Loctite. Като пример от практиката: износено лагерно гнездо или шийка на вал. Използването на ЛТ3478 за възстановяване номиналния диаметър на вала или ЛТ638 за фиксиране на лагерната гривна водят до бързо и ефикасно решение за възстановяване лагеруването на даден машинен възел. Непрекъснатото изследователско развитие води до създаването на нови продукти с по-добри технически показатели. Обновените секундни лепила ЛТ406, 401, 454 са с по-висока температурна устойчивост до 120°C, а ЛТ460,408 и 403 са без символи за опасност, с възможност за лепене без побеляване и с по-добър външен вид. Друг интересен продукт е ЛТ3090 - първото двукомпонентно цианокрилатно лепило даващо изключително здрава връзка и запълването на хлабини до 5 мм с безцветна и прозрачна линия на лепене - идеално средство за лепене на PC, PVC и др. Добро решение е и използването на износоустойчиви полимерни покрития като ЛТ 7219,7226,7227 за предпазване от абразия и възстановяване на следи от корозия и износени метални повърхнини на центробежни помпи, вентилатори, шнекове и др. Хенкел България ЕООД, Индустриални лепилни технологии София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк, сграда 2, ет. 4 тел.: +359 886 10 10 96, факс: +359 2 806 39 01 www.loctite.bg

Top