РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Хенкел България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хенкел БългарияKонверсионни покрития на циркониева основа от ново поколение Добре известен факт е, че преди боядисване металните детайли трябва да бъдат добре почистени и обезмаслени от замърсявания, причинени от прах, масла и греси, ръжда и други подобни, след което върху тези метални детайли да бъде нанесено конверсионно покритие, чиито основни функции са осигуряване на добра адхезия за последващо боядисване, както и защита от корозия. Като алтернатива на стандартните и добре познати процеси на желязно фосфатиране, цинково фосфатиране и създаване на почистващ фосфатен слой, ХЕНКЕЛ предлага следните иновативни решения в областта на конверсионните покрития : Bonderiteâ NT-1 TecTalis® Bonderiteâ CC Bonderite® NT Нанокерамична технология използвана за защита от корозия и подобряване на адхезията на боята към повърхността, заместваща процеса на желязно фосфатиране Процесът се провежда във вани от неръждаема стомана; като единствената стъпка, изискваща подгряване е алкалното обезмасляване, следва изплакване с технологична вода, след това детайлите се изплакват с дейонизирана вода, следва нанасяне на конверсионно покритие Bonderite® NT-1 (минималното време за контакт е 20 секунди); отново следва изплакване с дейонизирана вода, след което се осъществява процеса на боядисване с прахова или течна боя. В обобщение можем да опишем процеса като 5 степенен, приложим в струйни инсталации или чрез потапяне, с кратко контактно време и подходящ за различни видове метали(стомана, алуминий, цинк), като нанасянето на конверсионния слой става при стайна температура и при контрол на параметрите киселинност – pH и концентрация на цирконий във ваната. Предимствата на гореспоменатия процес са удължен живот на ваните, по-малко съдържание на утайки, нивото на фосфатите в промивните води е в пъти по-малко, както и значително по-добри резултати от тестовете на солена мъгла в сравнение с процеса на желязно фосфатиране. TecTalis® Нанокерамично покритие от следващо поколение използвано за защита от корозия и подобряване на адхезията на боята към металната повърхност, заместващо трикатийонното цинково фосфатиране. Работните параметри на процеса са: стайна температура, pH = 3,8 - 5,2, време на третиране от 30 до 90 секунди при струйна инсталация и от 30 до 180 секунди при обработка чрез потапяне. Някои от основните предимства на нанотехнологията TecTalis са че като резултат има от 70 до 90 % по-малко наличие на утайка, свързано и със значително по-малко случаи на запушване на дюзите в струйната инсталация, както и до 50 % по-малка консумация на вода, намалена консумация на енергия. Основните сфери на приложение са при производството на шасита и компоненти на лекотоварни и тежкотоварни автомобили, стоманени колела, бяла техника, електроразпределителни кутии и др. Bonderite® CC Най-новият продукт от алтернативните покрития на ХЕНКЕЛ е с марката Bonderite® CC и с пазарен дебют през 2010г. Този продукт едновременно почиства металната повърхност и създава конверсионно покритие - циркониево-фосфатен слой, който процес замества 3 или 4 степенното желязно фосфатиране. Продуктът е подходящ за работа и може да се нанася върху различни метални повърхности (горещо-валцована стомана, студено-валцована стомана, дробоструена стомана, алуминий, електропоцинкована стомана, горещо поцинкована стомана). Работните параметри на процеса са: концентрация на Bonderite CC между 0,5 и 1,5 %(добавя се повърхностно-активно вещество с концентрация от 0,05 до 0,15 %), температура между 45 и 60 градуса по Целзий, pH = 4,5 - 5,5; време на третиране от 45 до 180 секунди, налягане в струйната инсталация от 1 до 2,5 бара. Предимствата при използването на Bonderite CC са че като резултат имa 70 % по-малко наличие на утайки и натрупвания, по-малко случаи на запушване на дюзите в струйната инсталация, по-малко случаи на спиране поради блокаж и почистване на топлообменника, нивото на фосфатите в промивните води е десетки пъти по-малко отколкото при желязното фосфатиране, няма наличие на токсични тежки метали(никел, цинк, молибден и др.), няма наличие на летливи органични съставки, което е и улеснение за последващо третиране на отпадните води. От голямо значение също така е, че са налице значително по-добри резултати от тестовете на солена мъгла в сравнение с процеса на желязно фосфатиране.

Top