РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Хенкел България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хенкел БългарияЛепила и уплътнители на Хенкел за оптимални решения в тежкото машиностроене Това е машина на суперлативите: висока четири етажа, с 82 метра дължина колкото лежаща настрана 20-етажна висока сграда и по-тежка от четири Боинга 747. Със свредловъчна глава с диаметър повече от девет метра този гигант прониква бавно през дълбочините на земята. Това, което може да звучи като научнофантастичен роман, в действителност е описанието на гигантска пробивна машина за работа в тунел (TBM), чийто производител - немското дружество Herrenknecht AG - разчита при производството на лепила от Хенкел. В Куала Лумпур през 2006 г. с тази машина бяха пробити два тунела с дължина 5,4 респ. 3,9 метра. Сега тя се използва в Швейцария за строителството на Готардския базисен тунел, който след завършването му през 2017 г. ще бъде най-дългият в света транспортен тунел с дължина повече от 57 километра. Поради геоложките условия този проект е изключително претенциозен, тъй като тунелът преминава през девет геоложки зони и TBM трябва да фрезова пътя си през гранит и кварц, покрай територии на тектонични нарушения и под пласт от доломитен мрамор. За да издържат всички винтове на огромния натиск при този път през скалата, те са обезопасени с oсигурител за резби на Хенкел LOCTITE 243. При монтажа на задвижването на режещата глава, което се състои от променлив брой отделни двигатели, фланцовият пръстен, основният лагер и корпусът на предавателния механизъм се залепват многопластово с LOCTITE 586. По този начин може да се предаде 2 до 2,5 пъти по-голям въртящ момент. За уплътняването на резбата накрая се използва LOCTITE 577. Pic surface treatment 3 (текст под снимката) При огромни пробивни машини за работа в тунел, винтовите съединения се гарантират с винтово осигуряване на Хенкел LOCTITE 243, за да могат да издържат на огромния натиск Новаторски производствени процеси за минни и обогатителни машини Хенкел разработва специални решения за машини, които се използват в рудодобивната промишленост и при обогатяването на руда. Благодарение на големия си опит в отрасъла Хенкел разполага с изключително ноу-хау, познава типичните източници на грешки и може да предложи интегрирани решения за всички стъпки от монтажа до поддръжката, които позволяват значителна икономия на разходите през цялата продължителност на живота на машината. Решенията на Хенкел намират приложение не само в производствени предприятия, но и са на разположение на ремонтни сервизи чрез различни магазини и официални доставчици. Това гарантира оптимални решения във всяка жизнена фаза на машините - предимство на добавената стойност, което прави Хенкел най-добрият технологичен партньор за многобройните клиенти. Основен пример са жертвените покрития на полимерна основа за защита на повърхности, изложени на износване и корозия. Тези покрития могат да бъдат нанесени по време на производствения процес, могат също така да бъдат обновени при по-късен ремонт на износени области със същото качество и това е истинско добавяне на стойност за крайните потребители. Лесната процедура възпрепятства повреди на компоненти, удължава продължителността на използване на машините, увеличава оперативната ефективност и предотвратява скъпоструващи престои. Pic surface treatment 4 (текст под снимката) Продуктите на Хенкел намират приложение в тежки минни машини. Уплътнения на системи за транспортиране на течности Със своя широк избор на уплътнители за резби и течни гарнитури, Хенкел предлага решения за най-честите проблеми при уплътняването срещу течности: от системи с ниско налягане и хидравличен дренаж или циркулационни устройства, които могат да бъдат уплътнени със специална корда за резба, до хидравлични и пневматични системи с високо налягане, за които са необходими анаеробни високоефективни уплътнители. Към последните иновации в серията на Хенкел за уплътнители за резби принадлежи уплътняващата корда LOCTITE 55. Този продукт обединява всички предимства на кълчищата и PTFE лентите, но няма техните недостатъци. Съединенията на резба се уплътняват безпроблемно и с мигновено действие, при което частите могат да бъдат допълнително регулирани в случай на нужда. С ергономичната опаковка на LOCTITE 55 могат да бъдат уплътнени около 50 пъти повече резбови съединения от количеството, което уплътнява една ролка PTFE-лента. Няма ги проблемите с лепкави, замърсени с масло кълчища. LOCTITE 55 беше използван напр. в рамките на различни неотдавнашни летищни проекти при изграждането на спринклерни уредби. Loctite 55 Осигурителите за резби струват колкото подложните шайби Анаеробните осигурители LOCTITE значително се усъвършенстват след първите приложения. Така Хенкел успява постоянно да запази своята водеща позиция в тази технология. Характеристики като устойчивост на високи температури (често до 200 °C), адхезия на маслени основи и пасивни повърхности (неръждаема стомана или пасивирани метали) бяха включени малко по малко в производствената програма на Хенкел. Подобрената им съвместимост с различни материали прави анаеробните продукти LOCTITE решение с най-добро качество в производството и ремонта. Машиностроителите отдавна са запознати с осигурителите за резби, но все още мислят най-често само за приложение при много натоварени винтови съединения. Осигурителите са също толкова изгодни по цена както подложните шайби, но допринасят много повече за запазването на силата на предварително напрягане. Освен това трябва да се има предвид, че вибрациите не са единствената причина за разхлабването на винтове. Температурните изменения, колебания на налягането, процеси на слягане и други фактори също играят роля. Превъзходството на осигурителите на резби става все по известно и те се използват все повече от производителите, вместо подложни шайби и други механични решения. С анаеробни уплътнители се предотвратява корозия при триене Корозията при триене е друг проблем, който може да се предотврати с анаеробни продукти. Течните гарнитури защитават фланците не само срещу пропускането или проникването на течности, но също така увеличават якостта на сглобката и предотвратяват микродвиженията. Съединението може да поеме големи напречни натоварвания, така че е възможно по-добро предаване на силите без изменение на конструкцията. Цилиндричните съединения също могат да бъдат осигурени с анаеробно лепило значително по-ефективно. Разпределението на напреженията е много по-равномерно и се предотвратяват престои вследствие на умора на материала, които са типични при съединения със шпонки и други механични методи. За разлика от заваряването при този метод няма високи температури, които биха могли да променят основния метал и не се появява вътрешно напрежение. Най-накрая, но не на последно място, драстично се намаляват работите за балансиране до необходимия размер, тъй като е възможно регулиране на частите, докато се втвърдява лепилото. Анаеробните лепила са годни не само за много натоварени части като валове, предавки или валяци, но също така за лагери и статични връзки. Лагери, които са монтирани изключително с помощта на анаеробни лепила, са по-добре регулирани и нямат вътрешно напрежение, което по-късно може да причини усуквания. Тези предимства водят до значително по-висока продължителност на живота при механичните елементи. Pic Surface treatment 2 (текст под снимката) Новаторските технологии на Хенкел - тук във формата на анаеробни високоефективни уплътнения - позволяват на машиностроителите по-големи силови предавания на фланцови съединения без изменения на конструкцията. Секундно съединяване на малки части Скоро след въвеждане на анаеробните лепила, гамата LOCTITE беше разширена с друга изключителна технология на залепване: цианоакрилати или секундни лепила. Тези лепила бързо намериха приложение в машиностроенето за лепене на пластмаси, гума и други материали за производството на части като напр. защитни устройства и чистачки за врати. Днес цианоакрилатите на Хенкел поставят стандарти относно производителност и бързина. Най-новите разработки увеличават топлоустойчивостта с 50 процента до 120 °C, и при повечето производствени условия здравината се достига за секунди. Никой конкурентен продукт не може да предложи аналогични резултати - и то не само, защото горната граница на топлоустойчивостта е при 120 °C, но и също така, защото LOCTITE и при по-ниски температури от 50 °C до 60 °C, при които повечето други продукти показват драматични недостатъци, предлага по-висока якост. Средства за чистене Хенкел предлага широк асортимент от почистващи средства както за производството, така и за поддържането на машини и инструменти. Неправилно декапиране или обезмасляване преди нанасяне на конверсионно или антикорозионно покритие води до дефектна адхезия на боята и преждевременна корозия. Нашата продуктова програма с марката BONDERITE обхваща всички киселинни, алкални и неутрални почистващи средства за оптимални резултати в най-различните области на приложение. Така например в производствени предприятия е прието, освен инструментите да се поддържат чисти и превозните средства. Редовното почистване тук е необходимост. Хенкел предлага широк асортимент от почистващи средства за най-различните нужди, които осигуряват чиста и безопасна работна среда и удължават издръжливостта на машини и инструменти. Хенкел ще Ви консултира с удоволствие при избора на подходящи почистващи средства за специални видове замърсявания

Top