РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Хенлих, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХенлихПРЕЦИЗНИ ПОМПИ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИдозиращи комплекти, произвеждащи и смесителни станции за коагуланти, флокуланти, детергенти ексцентър-шнекови помпи за утайки, за дозиране на коагуланти и флокуланти центробежни помпи за чисти и отпадни води

Top