РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Хенлих, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХенлихЕДИН ДОСТАВЧИК, МНОГО РЕШЕНИЯ: ...be sera във всички точки на дозиране Фирма Хенлих ООД е ексклузивен представител на германския производител на дозиращи помпи и системи sera ProDos GmbH, чиито продукти са широко познати и доказани при обработката на питейни и отпадни води повече от 60 години. Познавайки в детайли процеса на пречистване, всички етапи и проблеми при тях, ние можем да предложим високотехнологични продукти, с които надеждно и ефективно да разрешим инженерните задачи, свързани с проектирането и експлоатацията на ПСОВ в градския и промишления сектор. Още от канализационната мрежа и помпените станции започва образуване и натрупване на водороден сулфид H2S - вреден газ с тежък мирис и корозивно въздействие върху бетона и материала на тръбите. Дозиращите системи на sera за железни соли FeCl2 спомагат за свързването му и образуване на железен сулфид FeS, който се транспортира до ПСОВ. Мобилна дозираща система за соли Биологичната обработка в аерационния басейн се съпътства от натрупване на фосфати и нитрати. Дозирането на метални или алуминиеви соли, напр. железен хлорид FeCl3, води до реакция с PO4 йоните до неразтворими соли, а с източници на въглерод, напр. метанол, се постига анаеробно разграждане на нитратите. За целта sera предлага изцяло окомплектовани и автоматизирани дозиращи инсталации. Дозираща инсталация за FeCl3 При вторичното утаяване и третирането на утайката се използват станциите sera за приготвяне, транспортиране и дозиране на полимери (флокуланти), с чиято помощ се решават проблемите с малките частици, бавно утаяване и се спомага сгъстяването и обезводняването на утайката. Обеззаразяването на пречистената вода се налага при високо наличие на микроорганизми от ПСОВ на предприятия или болнични заведения. Дозиращите комплекти на sera за дезинфектанти предлагат сигурно и надеждно третиране на водата. Полимерна станция Пречистването на питейна вода е жизненоважен и отговорен процес, за който sera предлага следните системи: 1) за дозиране на анти-скалант при обратна осмоза, 2) за дозиране на натриев хипохлорид NaOCl (белина) при малки водни количества до 50 l/s и 3) производство и дозиране на хлор диоксид ClO2 при обработка на затворени водни системи. Дозиращи комплекти за дезинфектанти Фирма Хенлих ООД предлага още и шнекови помпи, потопяеми дренажни помпи и миксери за поток, водни центробежни хоризонтални и вертикални помпи.

Top