РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 9, декември 2020 > РЕКЛАМИ В брой 9, 2020 > Herborner PumpentechnikHerborner Pumpentechnik, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Herborner Pumpentechnik100% ПОКРИТИЕ = 0 % КОРОЗИЯ

Herborner Pumpen - №1, когато става въпрос за помпи за басейни

Офис Източна Европа:
Burkhard Schwarz
Phone: 0049 34 602 282 14
Mobil: 0049 152 229 338 60
schwarz@herborner-pumpen.de

www.herborner-pumpen.de

Herborner Pumpenfabrik
J. H. Hoffmann GmbH & Co. KG
Littau 3-5, 35745 Herborn

Представителство за България
инж. Христо Дюлгеров
hdg@consultant.bg
GSM: 0888 849548

Сервиз за България - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ООД
Димитър Андонов; е-mail: eltech@abv.bg
4003 Пловдив, ул. Георги Бенев 3
тел: 032 960440; факс: 032 960440
GSM: 032 888 992282Top