РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Херц-България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Херц-БългарияHERZ
Оборудване и технологии за пластмаси

С професионализъм Ви предлагаме

европейския опит и качество за заваряване
и технологично нагряване на пластмаси:

• Машини и инструменти
• Уреди за тестване
• Добавъчен материал
• Нишка за 3D принтери
• Сервиз и консултации


ХЕРЦ-България ООД
София
бул.Асен Йорданов 10
Тел.02 9790793
GSM: 0888709711, 0886418441
www.herz-bulgaria.bg
office@herz-bulgaria.bg

 


Top