РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Херц-България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Херц-БългарияHERZ

 

София бул. Асен Йорданов 10
т. 02 9790793, 0888709711, 0886418441
www.herz-bulgaria.bg
office@herz-bulgaria.bg

 

ПРЕЦИЗНОСТ • ПОВТОРЯЕМОСТ • ПОСТОЯННИ РЕЗУЛТАТИ

 


Индустриалният робот е гениален партньор на човешката ръка

 


Екструдерът ROBOT на германската фирма ХЕРЦ е техническа иновация в индустриалната роботизация. Със свързване към 3 до 5-6 осева система и използване на пластмасова заваръчна тел, нишка за 3D печат или гранулат, екструдерът робот предоставя нов спектър на приложение в свързването на термопластични пластмасови детайли и адитивното производство чрез 3D печат. Освен елиминирането на „човешките” грешки и слабости, предимствата са много:

• Бърза едновременна изработка на цяла серия от еднакви изделия
• Безупречен и непрекъснат заваръчен шев
• Голяма площ на 3D принтиране
• Разнообразие в дизайн, конструкция и мощност


Top