HERMETIC-Pumpen и Икома организираха съвместен семинар

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2014

Hа 25 септември т.г. се проведе организираният от HERMETIC-Pumpen и Икома семинар на тема "Иновативни решения при изпомпване на агресивни и абразивно-агресивни течности в технологични процеси". Събитието се състоя в бутиковия хотел Ястребец в к.к. Боровец.

Семинарът бе открит от г-жа Велкова, управител на ХЕРМЕТИК Пумпен ТП, която представи накратко историята и дейността на представителството у нас. "Търговското представителство на HERMETIC-Pumpen GmbH в България бе регистрирано през 1990 г. с предмет на дейност пласмент на специални индустриални помпи, производство на германските компании HERMETIC-Pumpen GmbH, Arthur Habermann, Munsch Chemie-Pumpen, Wepuko Pahnke и Weller Pumpen.  Благодарение на богата гама от специални индустриални помпи покриваме голямо разнообразие от браншове и приложения", заяви г-жа Велкова.

В първата част на лекционната програма г-жа Велкова запозна участниците с гамата шламови помпи за абразивни и абразивно-корозивни пулпи на германската компания Arthur Habermann.

Акценти в представянето бяха помпите HPK, облицовани с еластомерен материал Hawiflex®, за абразивни пулпи със силно корозивно действие; метални шламови помпи NPK за корозивни флуиди с висока абразивност; метални помпи KB/KBK/KBPL за силно абразивни суспензии; специални конструкции вертикални помпи, флотационни пенни помпи със собствен зумпф и други.

Обект на втората презентация бяха химическите неметални центробежни помпи за агресивни флуиди на MUNSCH Chemie-Pumpen - един от водещите в света производители на еластомерни помпи за изпомпване на корозивни, абразивни, химически активни течности и флуидни смеси.

„Помпите намират приложение както в стоманодобивната и химическата индустрия, така и в технологиите за опазване на околната среда. За тази цел MUNSCH разработва специфични системи, например с механично уплътнение на вала или с магнитни съединители, в това число за изпомпване на замърсени с твърди вещества и химикали медии, както и за отвеждане на технологични води в сероочистката и очистката на промишлени отпадни газове.

За оптимизирането на хидравличния дизайн на центробежните помпи се използват програми за цифрово моделиране на потока CFD (Computational Fluid Dynamics), резултатите от което се прилагат директно в производството”, заяви лекторът Кристиян Щайнбрехер.

Присъстващите специалисти имаха възможност да се запознаят и с портфолиото помпи и помпени системи на фирма FLUX, представлявана у нас от фирма Икома. Представени бяха варелни помпи, центробежни помпи с потопена хидравлика, мембранни помпи, задвижвани със сгъстен въздух, разходомери за течности с висок вискозитет или химически агресивни течности.

В последната част на лекционната програма г-н Дитер Лау, директор направление “Рафинерийни приложения” в HERMETIC-Pumpen Германия, представи херметичните помпени агрегати за нефтени рафинерии и химически производства на HERMETIC-Pumpen.

Участниците се запознаха с преимуществата на двойно-херметичните помпени агрегати в сравнение с конвенционалните помпи с механично уплътнение и помпите с магнитен съединител, както и с редица примери за приложения на помпите HERMETIC в свръхтежки работни условия в рафинерии в Русия, Катар, Франция,САЩ, Китай. Интресно приложение представлява третирането на нефтоносен пясък в Канада с помпи HERMETIC.Ключови думи: HERMETIC-Pumpen, Икома, помпиTop