Hermle представя второ поколение на компактната роботизирана система RS 05-2 за пет модела машини

РоботикаФирмени публикации • 21.05.2019

Hermle представя второ поколение на компактната роботизирана система RS 05-2 за пет модела машини
Обработващ център C 250 с челно адаптираща се роботизирана система RS 05-2
Графично програмиране на робота (GRP) чрез сензорния SmartPad

 

 

От първата и разработена от Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH, 100% дъщерно дружество на Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, компактна роботизирана система многократно се увеличиха разновидностите и изискванията на клиентите. Не само че роботизираната система RS 05 трябва да се адаптира към допълнителни модели машини, но и търсенето на индивидуални решения за съхранение осигури целенасочено по-нататъшно развитие на системата. Многобройни инсталации са потвърждение за успешното решение за автоматизация в областта на детайлите до 10 kg.

 

2-рото поколение на RS 05 сега може да бъде адаптирано челно (C 250, C 400 и C 32) или странично (C 12 и C 22) към обработващите центрове на Hermle. Със заемана площ малко под 2 m2 роботизираната система е много компактна. В зависимост от приложението системата може да бъде оборудвана с различни модули за съхранение.

Като система с единична матрица, отделение за съхранение с пет телескопични чекмеджета с тава за матрици, палетен магазин или като система Kanban. Модулността е с основен приоритет. Благодарение на оптимизирания за оператора достъп работното пространство и отделението за съхранение могат да бъдат достъпни за работи по ръчната настройка или проверка. Роботът може да зарежда заготовки/детайли, а също и палети с тегло до 10 kg. Той се използва също и за манипулиране на матриците от и в различните отделения за съхранение, като с помощта на приспособление за изтегляне и избутване, адаптирано към захващащото устройство, изважда от или отново вкарва матриците в отделението за съхранение. Роботът може да е оборудван с обикновено или двойно захващащо устройство и разполага с допълнителен модул за почистване на затягащото устройство чрез продухване.

 

С Hermle Automation Control System, съкратено HACS, Hermle предоставя свой собствен софтуер за автоматизация. От дълго време HACS се използва успешно при системите за смяна на палети и манипулиращите системи, а също и при роботизираните системи на Hermlе.

 

На мястото за зареждане е адаптирано допълнително накланящо се табло за управление. Лесният и интуитивен потребителски интерфейс с управление чрез "влачене и пускане" улеснява ежедневната употреба в производството. Операторът има постоянен поглед над предстоящите му задачи. Така се гарантира възможно най-безпроблемно производство. Ясната структура и опростената конструкция на системата спомагат за предотвратяването на грешки. HACS е напълно интегрирана в собствената си работна среда. Софтуерът с интуитивно управление осигурява нагледно всички необходими данни както на мястото за зареждане, така и на управлението на машината. Преглед на системата, работни планове, палети, схема на последователността, задачи и таблица на инструментите. Всички новозаредени обработвани детайли се поставят автоматично в схемата за последователността на процеса. Чрез дефинирането на поръчки приоритетът, а с това и последователността на обработката, може да се променя по всяко време.

 

С помощта на графичното програмиране на робота, накратко GRP, различните заготовки за детайли се позиционират върху матриците по оптимизиран по отношение на пространството начин чрез въвеждане на прости входни величини. С помощта на интегрираното GRP в сензорния SmartPad процесите на робота и поставянето на детайлите в съответното затягащо устройство на машината се адаптират много бързо към специфичните изисквания.

 

Данни за роботизираната система RS 05-2:

  • Робот: 6-осен промишлен робот;
  • Транспортирано тегло: до 10 kg;
  • Захващащо устройство: двойно захващащо устройство за палети ITS 50 и детайли;
  • Модули за съхранение: единична матрица, модул за съхранение с пет телескопични чекмеджета, палетен магазин или отделение за съхранение Kanban;
  • Табло за управление на робота: SmartPad (сензорен) за режима на настройка на робота чрез софтуер GRP;
  • Управляващ софтуер: HACS (Hermle-Automation-Control-System);
  • Модели на машините на Hermle: Performance-Line, C 250 и C 400/High-Performance-Line, C 12, C 22 и C 32.

 


 

 

 

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
info@hermle.bg
www.hermle.bg

 

 

 

Top