Хидак бе домакин на Fluid-Workshop 2007

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2007

На 7 и 8 юни тази година българският офис на водещата в областта на хидравликата компания Hydac Hydraulik бе домакин на традиционно организираната годишна работна среща със специалисти от българската индустрия. Тазгодишното събитие се проведе под надслов "Удължете живота на вашите машини и те ще ви се отплатят". За трета поредна година събитието се проведе в хотел Хисар Спа Комплекс в град Хисаря. Гости на семинара бяха над 40 специалисти от различни промишлени области, включително черна и цветна металургия, химическа, нефтопреработвателна и стъкларска промишленост, енергетика, както и производители на хидравлични елементи. Като тематиката семинарът бе насочен основно към специалисти по поддръжката на хидравлични и мазилни системи, механици, енергетици, инженер-химици и конструктори. Специални гости на семинара бяха специалисти от офисите на Hydac Hydraulik в Германия, Австрия, Румъния, Словения и Хърватска. По традиция събитието бе уважено от Педро Гомес, управител на Hydac Hydraulik Австрия, както и от Хелмут Гинтьор от отдел Филтърни системи на HYDAC International. За първа година сред лекторите на семинара бе г-н Лахбиб от отдел Процесни филтри на компанията.

Активно участие от страна на гостите

"Целта на семинара бе да се дефинират основните понятия за структурата, химическия състав и анализа на маслото, както и да се представи класификация на замърсяванията, методите за филтрация и поддръжка на маслото. Особено внимание беше отделено на филтрацията и поддръжката на маслата и на водите за промишлени нужди", коментира за списание Инженеринг ревю инж. Красимир Методиев, управител на Хидак.

"С всяка поредна година семинарът FLUID WORKSHOP 2007 доказва смисъла и ползите от провеждането му. Възнамеряваме да продължим традицията и догодина, поради настойчивия интерес от страна на клиентите към новостите в хидравликата и в частност към продуктовата гама на Hydac Hydraulik. Много от продуктовите иновации на компанията са резултат от сътрудничеството ни с ключови клиенти именно по време на подобни семинари или презентации", сподели по повод събитието Весела Чочева, ръководител отдел Административно-стопански на Хидак. "Благодарим на всички участници за изключителната им активност по време на презентациите и заключителната дискусия. Оживеният интерес на гостите ни към представената тематика допринесе за непринудената и същевременно делова атмосфера на семинара", допълва г-жа Чочева.

Добри перспективи за развитие на бизнеса

В отговор на въпроса как оценяват бизнес климата в пазарния сегмент на индустриалната хидравлика, от Хидак заявяват: "Като цяло, определяме развитието като положително и оптимистично за следващите няколко години. Пред фирмата се разкриват нови възможности за реализация на продуктите в областта на строителството, печатарската индустрия, дървопреработвателната промишленост и машиностроенето. За това свидетелства ежегодното увеличение на пазарния ни дял.

"Поради нарасналите обеми на бизнеса ни, възнамеряваме в краткосрочен план, през следващите една-две години да увеличим техническия персонал в регионалните ни офиси в Стара Загора и Варна", заявява в отговор на въпроса какви са плановете за развитие на структурата на Хидак в страната г-н Методиев.

Специално внимание на масления сервиз

В рамките на семинарната програма бе представено продуктовото портфолио на компанията Hydac. Домакините запознаха присъстващите гости с най-новите продуктови разработки на компанията в областта на маслоочистването, мониторинга на масла и измервателната техника. Представени бяха и видове маслени охладители, хидроакумулатори, хидравлични агрегати, автоматични филтри за вода и други. Интерес сред аудиторията провокира лекцията, посветена на най-новите изисквания от Наредбата за работа със съоръжения под високо налягане, изнесена от Орлин Николов, управител на TUV Rheinland Bulgaria. Специална лекция от програмата на семинара бе посветена на съвременните методи за пречистване на промишлени води и специалните приложения на автоматичните филтри в България. Със съвременните разбирания в масления сервиз, подкрепени с конкретни примери от практиката в страната ни, гостите запозна Радослав Джунджев, технически консултант в софийския офис на компанията.

Семинарът представи тенденции в хидравликата, филтрацията и поддръжката на масла
Top