Хидак откри офис в Стара Загора

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2005

От началото на декември 2005 г. в Стара Загора функционира регионален офис на фирма Хидак, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Красимир Методиев, управител на представителството на немската компания, специализирана в производството на хидравлична и измервателна техника HYDAC HYDRAULIK в страната. "Новият регионален офис ще се ръководи от инж. Звезделин Осма-нов, специалист с богат професионален опит и познания в сферата на произ-вежданите от HYDAC HYDRAULIK продукти", допълва той. Новият офис пред-лага цялото продуктово портфолио на компанията. "Отриването му е логично продължение на провежданата от Хидак политика за развитие на фирмата, включваща откриване на офиси във всички по-големи градове на страната. Основната ни цел е да улесним комуникацията с настоящите и потенциални-те си клиенти от региона, да повишим качеството и бързината в обслужва-нето им, както и да разширим търговските си контакти", коментира основа-нията за откриването на офиса в Стара Загора г-н Методиев. "Фирмата вече е представена на българския пазар чрез офисите си в градовете София и Варна. HYDAC HYDRAULIK продължава да разширява и продуктовата си гама, както и да усъвършенства традиционните си продуктови линии с цел задоволяване на все по-високите пазарни изисквания", допълва той.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top