РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Хидак, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХидакHYDAC разшири производството на хидравлични агрегати в България Основаният от ХИДАК ЕООД инженерингов, производствен и сервизен център в България осигурява повече от 3 години цялостно техническо обслужване в областта на хидравликата, флуидната техника и системния инженеринг. В центъра се проектират и произвеждат хидравлични агрегати и системи с мощност на двигателя от 0,1 до 50 kW, обем на резервоара от 5 до 2 000 литра и дебит на работната течност от 0,3 до 500 l/min. Крайната продукция намира успешно приложение в различни браншове на промишлеността: металургия, енергетика, металообработване, нефтопреработка, химическа промишленост, хранително-вкусова промишленост, въгледобив и рудодобив. За да утвърди лидерската си позиция на производител на хидравлични компоненти и системи на българския пазар, ХИДАК ЕООД разшири своя център в началото на април 2011 г. в новоизграждащата се южна индустриална зона на Стара Загора. Производствената площ и капацитетът за изпълнение на поръчки за хидравлични агрегати са увеличени петкратно. Към центъра функционира модерно оборудвана база за техническо обучение на сервизен и ремонтен персонал на клиенти. В центъра се извършва и сервизна дейност в следните направления: - байпасна филтрация на експлоатационни минерални масла - контрол на механични примеси и влагосъдържание в минерални масла - тестване и пълнене с азот на хидравлични акумулатори - ремонт на хидравлични цилиндри - цялостна диагностика и ремонт на хидравлични системи - цялостно проектно изпълнение на обекти при клиенти За допълнителна информация: ХИДАК ЕООД Централен офис 1528 София, ул. Мюнхен 14 Бизнес център Искър-Юг Тел. 02 970 6000, 970 6060 Факс 02 970 6075 E-mail: office@hydac.bg Internet: www.hydac.bg Офис Варна 9009 Варна, Бизнес Парк Варна Сграда В1, ет. 4 Тел. 052 730050 Факс 052 731661 Офис Стара Загора 6000 Стара Загора Южна промишлена зона Ул. Райна Къндева 69 Тел. 042 650100 GSM: 0887 402432

Top