...

Рекламни публикации на Хидро Хикс България


Хидро Хикс България
АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ Автоматични механични филтри Филтри за обезманганяване и обезжелезяване Филтри с активен въглен Декарбонизация Деминерализация UV-дезинфекция Озониране EDI – електродейонизация Деаератори: термични,химични и вакуумни Охладителни кули Повишаване КПД на котела Почистване на накипи и биообраствания в отоплителни и охладителни системи Дозиращо и контролно оборудване "Хидро-Хикс-България" ЕООД тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395 4004 гр.Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 168 Г E-mail: office@hydro-x-bg.com; www.hydro-x-bg.com ... още
Хидро Хикс България
UV – системи • Омекотителни инсталации • Термични деаератори, вакуумни и химически • Охладителни кули • Химикали за котелни системи • Почистване на котлен камък и био- обраствания в ото- плителни и охладителни системи - Дозиращи помпи Автоматични филтри • Автоматични пясъчни филтри • Филтри за обезманганяване и обезжелезяване • Филтри с активен ... още
Хидро Хикс България
АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ  Автоматични механични филтри  Филтри за обезманганяване и обезжелезяване  Филтри с активен въглен  Декарбонизация  Деминерализация  UV-дезинфекция  Озониране  EDI – електродейонизация  Деаератори: термични,химични и вакуумни  Охладителни кули  Повишаване КПД на котела  Почистване на накипи и биообраствания в отоплителни и охладителни системи  Дозиращо и контролно оборудване Заповядайте на МТП Пловдив 2012 палата 11, щанд 11А4 "Хидро-Хикс-България" ЕООД тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395 4004 гр.Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 168 Г E-mail: ... още
Хидро Хикс България
АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ Автоматични механични филтри Филтри за обезманганяване и обезжелезяване Филтри с активен въглен Декарбонизация Деминерализация UV-дезинфекция Озониране EDI – електродейонизация Деаератори: термични,химични и вакуумни Охладителни кули Повишаване КПД на котела Почистване на накипи и биообраствания в отоплителни и охладителни системи Дозиращо и контролно оборудване "Хидро-Хикс-България" ЕООД тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395 4004 гр.Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 168 Г E-mail: office@hydro-x-bg.com; www.hydro-x-bg.com ... още
Хидро Хикс България
АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ •Автоматични напорни филтри за премахване на Mn, Fe, -NO3, -SO4 и др. •Филтри с активен въглен •Омекотяване •Декарбонизация •UV-дезинфекция •Озониране Обратна осмоза •Деаератори: термични, химични и вакуумни •Охладителни кули •Повишаване КПД на котела •Почистване на накипи и биообраствания в топлителни и охладителни системи •Дозиращо оборудване •Обратна осмоза Заповядайте на МТП Пловдив, 26.09. - 01.10.2011 г. палата 11, щанд 11А5 "Хидро-Хикс-България" ЕООД тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ ... още
Хидро Хикс България
АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ Автоматични напорни филтри за премахване на Mn, Fe, -NO3, -SO4 и др. Филтри с активен въглен Омекотяване Декарбонизация UV - дезинфекция Озониране ОБРАТНА ОСМОЗА Деаератори: термични, химични и вакуумни Охладителни кули Повишаване на КПД на котела Почистване на накипи и биообраствания в отоплителни и охладителни системи Дозиращо оборудване Обратна осмоза ХИДРО ХИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД тел.: 032/ 677 394 тел./факс: 032/ ... още
Хидро Хикс България
АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ Автоматични напорни филтри за премахване на Mn, Fe, -NO3, -SO4 и др. Филтри с активен въглен Омекотяване Декарбонизация UV - дезинфекция Озониране ОБРАТНА ОСМОЗА Деаератори: термични, химични и вакуумни Охладителни кули Повишаване на КПД на котела Почистване на накипи и биообраствания в отоплителни и охладителни системи Дозиращо оборудване Обратна осмоза ХИДРО ХИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД тел.: 032/ 677 394 тел./факс: 032/ ... още
Хидро Хикс България
АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ • Автоматични напорни филтри за премахване на Mn, Fe, -NO3, -SO4 и др. • Филтри с активен въглен • Омекотяване • Декарбонизация • UV-дезинфекция • Озониране Обратна осмоза • Деаератори: термични, химични и вакуумни • Охладителни кули • Повишаване КПД на котела • Почистване на накипи и биообраствания в отоплителни и охладителни системи • Дозиращо оборудване • Обратна осмоза Омекотяване Заповядайте на МТП Пловдив 2010 палата 11, щанд F3 "Хидро-Хикс-България" ЕООД тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395 4004 гр.Пловдив, ... още
Хидро Хикс България
АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ Автоматични напорни филтри за премахване на Mn, Fe, -NO3, -SO4 и др. Филтри с активен въглен Омекотяване Декарбонизация UV - дезинфекция Озониране Деаератори: термични, химични и вакуумни Охладителни кули Повишаване на КПД на котела Почистване на накипи и биообраствания в отоплителни и охладителни системи Дозиращо оборудване Обратна осмоза ХИДРО ХИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД тел.: 032/ 677 394 тел./факс: 032/ 677 ... още
Хидро Хикс България
АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ Автоматични напорни филтри за премахване на Mn, Fe, -NO3, -SO4 и др. Филтри с активен въглен Омекотяване Декарбонизация UV - дезинфекция Озониране ОБРАТНА ОСМОЗА Деаератори: термични, химични и вакуумни Охладителни кули Повишаване на КПД на котела Почистване на накипи и биообраствания в отоплителни и охладителни системи Дозиращо оборудване Обратна осмоза ХИДРО ХИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД тел.: 032/ 677 394 тел./факс: 032/ ... още
Хидро Хикс България
АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ Автоматични напорни филтри за премахване на Mn, Fe, -NO3, -SO4 и др. Филтри с активен въглен Омекотяване Декарбонизация UV - дезинфекция Озониране Деаератори: термични, химични и вакуумни Охладителни кули Повишаване на КПД на котела Почистване на накипи и биообраствания в отоплителни и охладителни системи Дозиращо оборудване Обратна осмоза ХИДРО ХИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД тел.: 032/ 677 394 тел./факс: 032/ 677 ... още
Top