РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > Хидро Хикс БългарияХидро Хикс България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хидро Хикс БългарияАВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ • Автоматични напорни филтри за премахване на Mn, Fe, -NO3, -SO4 и др. • Филтри с активен въглен • Омекотяване • Декарбонизация • UV-дезинфекция • Озониране Обратна осмоза • Деаератори: термични, химични и вакуумни • Охладителни кули • Повишаване КПД на котела • Почистване на накипи и биообраствания в отоплителни и охладителни системи • Дозиращо оборудване • Обратна осмоза Омекотяване Заповядайте на МТП Пловдив 2010 палата 11, щанд F3 "Хидро-Хикс-България" ЕООД тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395 4004 гр.Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 168 Г E-mail: office@hydro-x-bg.com; www.hydro-x-bg.com

Top