РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Хидро Хикс България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хидро Хикс БългарияАВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ •Автоматични напорни филтри за премахване на Mn, Fe, -NO3, -SO4 и др. •Филтри с активен въглен •Омекотяване •Декарбонизация •UV-дезинфекция •Озониране Обратна осмоза •Деаератори: термични, химични и вакуумни •Охладителни кули •Повишаване КПД на котела •Почистване на накипи и биообраствания в топлителни и охладителни системи •Дозиращо оборудване •Обратна осмоза Заповядайте на МТП Пловдив, 26.09. - 01.10.2011 г. палата 11, щанд 11А5 "Хидро-Хикс-България" ЕООД тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395 4004 гр.Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 168 Г E-mail: office@hydro-x-bg.com; www.hydro-x-bg.com

Top