РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Хидро Хикс България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хидро Хикс БългарияАВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ  Автоматични механични филтри  Филтри за обезманганяване и обезжелезяване  Филтри с активен въглен  Декарбонизация  Деминерализация  UV-дезинфекция  Озониране  EDI – електродейонизация  Деаератори: термични,химични и вакуумни  Охладителни кули  Повишаване КПД на котела  Почистване на накипи и биообраствания в отоплителни и охладителни системи  Дозиращо и контролно оборудване Заповядайте на МТП Пловдив 2012 палата 11, щанд 11А4 "Хидро-Хикс-България" ЕООД тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395 4004 гр.Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 168 Г E-mail: office@hydro-x-bg.com; www.hydro-x-bg.com

Top