РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012 > РЕКЛАМИ В Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012 > Хидро Хикс БългарияХидро Хикс България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хидро Хикс БългарияUV – системи • Омекотителни инсталации • Термични деаератори, вакуумни и химически • Охладителни кули • Химикали за котелни системи • Почистване на котлен камък и био- обраствания в ото- плителни и охладителни системи - Дозиращи помпи Автоматични филтри • Автоматични пясъчни филтри • Филтри за обезманганяване и обезжелезяване • Филтри с активен въглен • Декарбонизация • UV-дезинфекция • Озониране • Обратна осмоза • ЕDI - електродейонизация "Хидро-Хикс-България" ООД, 4004 гр. Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 168 Г тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395, e-mail: office@hydro-x-bg.com www.hydro-x-bg.com

Top