РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, юни 2015 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2015 > Хидро-Хикс-БългарияХидро-Хикс-България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хидро-Хикс-БългарияАВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ Автоматични механични филтри Филтри за обезманганяване и обезжелезяване Филтри с активен въглен Декарбонизация Деминерализация UV-дезинфекция Озониране EDI – електродейонизация Деаератори: термични,химични и вакуумни Охладителни кули Повишаване КПД на котела Почистване на накипи и биообраствания в отоплителни и охладителни системи Дозиращо и контролно оборудване "Хидро-Хикс-България" ЕООД тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395 4004 гр.Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 168 Г E-mail: office@hydro-x-bg.com; www.hydro-x-bg.com

Top