РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Хидро-Хикс-България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хидро-Хикс-БългарияАВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ

Автоматични механични филтри
Филтри за обезманганяване и обезжелезяване
Филтри с активен въглен
Декарбонизация
Деминерализация
UV-дезинфекция
Озониране
EDI – електродейонизация
Деаератори: термични,химични и вакуумни
Охладителни кули
Повишаване КПД на котела
Почистване на накипи и биообраствания в отоплителни и охладителни системи
Дозиращо и контролно оборудване

Заповядайте на МТП Пловдив 2015 - палата 11, щанд А4

"Хидро-Хикс-България" ЕООД
тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395
4004 гр.Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 168 Г
E-mail: office@hydro-x-bg.com; www.hydro-x-bg.com


Top