Хигиенните климатични камери TANGRA гарантират качеството на въздуха

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

Серията климатични камери на ТАНГРА е разработена да задоволи нуждите от вентилация, отопление, охлаждане и възстановяване на енергия на различни по вид и предназначение обществени, промишлени и търговски сгради.
Всички камери са разработени на модулен принцип, което улеснява транспортирането и монтажа им.

Разделени са в три направления: стандартни климатични камери, с рекуперация на енергия; климатични камери с вградена термопомпа и климатични камери хигиенно изпълнение.
Качеството на въздуха е от голямо значение за здравето, особено в болнични и лечебни заведения. Чистата околна среда и подходящ микроклимат могат да предотвратят болести, алергии или физиологични проблеми.

Много специфични производства също имат строги изисквания по отношение на климатичните и вентилационни инсталации. По тази причина разработихме и сертифицирахме своя гама от климатични камери – хигиенно изпълнение, която обхваща дебити от 2000 до 16 000 м3/ч.

Камерите с висока степен на очистване на въздуха се изработват от неръждаема стомана, като всички повърхности са леснодостъпни за проверка и почистване. Всички камери позволяват вграждане на филтри с различен клас на филтрация (от G4 до Н14 – EN 779).

Съвременно и многофункционално управление позволява настройка и поддържане на различни параметри на камерите, включително и план-график за микробиологични тестове. Всички климатични камери TANGRA AHU са напълно автоматизирани и готови за експлоатация, както и за свързване към BMS.

Климатичните камери хигиенно изпълнение са подходящи за вентилационни и климатични инсталации в: болници; спешни отделения; реанимации; санаториуми; хранително-вкусова промишленост; производство на напитки; чисти стаи и стаи с изолирани пациенти; фармацевтична индустрия; оптично производство; производство на електронни компоненти.

Камерите TANGRA AHU HYG са сертифицирани от TUV Rheinland, съгласно всички действащи европейски норми и директиви за хигиенно изпълнение и покриват най-високите изисквания на DIN и VDI.

Иван Армянов,
управител Търговски отдел, ТАНГРА – АВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top